„Karol Marks - filozof późnej nowożytności”
Wykład dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego

  • \

    fot. B. Stawiarski

Drugim wydarzeniem w tegorocznym cyklu „Marksizm i sztuka 2” będzie wykład dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego pod tytułem „Karol Marks - filozof późnej nowożytności”.

Zadaniem wykładu będzie przedstawienie podstawowych pojęć filozofii marksowskiej (między innymi: alienacja, wyzysk, materializm, dialektyka, formacja społeczna/sposób produkcji, klasa społeczna, rewolucja) w kontekście tradycji intelektualnej, która ukształtowała myśl autora „Kapitału”. Celem spotkania będzie wyjaśnienie, z jednej strony, zależności myśli Marksa od dorobku tak zwanej klasycznej filozofii niemieckiej, z drugiej ukazanie nowatorskich rozwiązań zawartych w omawianym projekcie, które uczyniły zeń jeden z najważniejszych punktów węzłowych europejskiej filozofii.

Postaramy się również zwrócić uwagę na problemy, niejasności i kontrowersje związane z marksowską filozofią kultury, której liczne wulgaryzacje (związane w dużej mierze z często dezinterpretowanymi pojęciami „bazy” i „nadbudowy”) były i są pod dziś dzień źródłem daleko idących nieporozumień intelektualnych.

Lektura: Karol Marks, fragment „Praca wyobcowana” z „Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych” z 1844 roku [w:] Karol Marks i Fryderyk Engels „Dzieła”, tom I, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1960

Zachęcamy do zapoznania się z kompletnym programem i opisem całego cyklu spotkań.

Inne wydarzenia z tego cyklu: