Jak projektować miasto? Dyskusja o Polskiej Polityce Architektonicznej
WARSZAWA W BUDOWIE 3

  • Jak projektować miasto? Dyskusja o Polskiej Polityce Architektonicznej

    Mapa

Dyskutujemy o tym, jaką rolę może odegrać projekt „Polskiej polityki architektonicznej – polityki jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury”, opracowany z inicjatywy Polskiej Rady Architektury z udziałem specjalistów m.in. ze Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Sesję rozpocznie prezentacja grupy STEALTH.unlimited, członków powołanego przez WWB zespołu badawczego „Nowy ład. Jakie projektowanie po 1989 roku?”. STEALTH.unlimited to grupa założona w 2000 przez Anę Džokić i Marca Neelena, działająca w Rotterdamie i Belgradzie. W swojej praktyce poruszają się wokół różnych zagadnień miejskich. Dotykają często zapomnianych bądź ukrytych aspektów planowania i myślenia o przyszłości miast. Zajmują się zarówno badaniami urbanistycznymi, sztukami wizualnymi, interwencjami przestrzennymi jak i miejskim aktywizmem. Ich ostatni projekt w Bordeaux nosi nazwę ONCE UPON A FUTURE / IL ÉTAIT UNE FOIS DEMAIN.

Druga część wieczoru będzie poświęcona pytaniu jak dobrze projektować miasto? Czy nadal zagraża nam wolnorynkowa polityka prodeweloperska? Co może zmienić dokument „Polskiej polityki architektonicznej”? Projekt „Polskiej polityki architektonicznej został opracowany z inicjatywy Polskiej Rady Architektury z udziałem specjalistów m. in. ze Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich, na podstawie założeń przyjętych przez Kongres Architektury Polskiej w maju 2008,a w maju 2009 przekazany Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrowi Infrastruktury do wykorzystania przy pracach legislacyjnych.

Wstęp: Stealth Unlinited, Tomasz Fudala, Joanna Koszewska

Po co nam planowanie?

Stan polskiej przestrzeni jest krytyczny, wymaga zainteresowania władz i obywateli oraz wielu skoordynowanych działań. Dosyć niespójności, niekonsekwencji i braku profesjonalizmu w zarządzaniu przestrzenią. Dosyć chaotycznych decyzji władz w imię doktrynalnie rozumianego liberalizmu gospodarczego, fetyszyzującego własność prywatną, a głuchego na standardy urbanistyczne i wspólne dobro. Dosyć bezładnej ekspansji stref podmiejskich, rozgardiaszu budowlanego i agresywnych reklam niszczących krajobraz miasta.

Postulaty:

Konieczne jest profesjonalne zarządzanie przestrzenią zabudowaną.
„Zarządzanie przestrzenią jako dobrem wspólnym jest często domeną osób niekompetentnych, bez odpowiedniego przygotowania zawodowego, zależnych od koniunkturalnych nacisków politycznych”.

Potrzebujemy efektywnego, skoordynowanego planowania przestrzennego. Trzeba zmienić i uzupełnić akty prawne oraz stworzyć plany zagospodarowania.
„Plany zagospodarowania przestrzennego są narzędziem koniecznym, ale nie wystarczającym dla tworzenia wysokiej jakości przestrzeni. Zadania władzy architektoniczno-urbanistycznej powinny dotyczyć również decyzji projektowych nie w pełni określanych przez prawo”.

Przestrzegajmy standardów urbanistycznych.
„Zagraża nam prodeweloperska polityka wydawania decyzji umożliwiających zabudowę bez respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego, bez odpowiednich standardów urbanistycznych”.

Twórzmy projekty urbanistyczno-architektoniczne w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nieufność do tego modelu współpracy skutkuje brakiem woli politycznej do realizacji „wielkich projektów”, których potrzebuje Warszawa.
„Przepisy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego nie są wystarczające dla prowadzenia kompleksowych operacji urbanistycznych, wręcz tworzą dla nich bariery”.

Działajmy w organizacjach pozarządowych na rzecz dobrej architektury i przestrzeni.
„Rola organizacji profesjonalnych w kształtowaniu ładu przestrzennego, promowaniu dobrej architektury jest słabo dostrzegana przez społeczeństwo i władze”.

WARSZAWA W BUDOWIE jest działaniem interdyscyplinarnym, wiążącym architekturę i gospodarowanie przestrzenią z innymi dziedzinami: sztuką, edukacją, nauką i mediami. WARSZAWA W BUDOWIE popiera i promuje dokument „Polskiej polityki architektonicznej” stworzony przez środowisko polskich urbanistów i architektów.

Cytowane wyżej diagnozy i postulaty pochodzą właśnie z projektu „PPA”.

Więcej o grupie Stealth.unlimited: www.stealth.ultd.net

+ Mapa roszczeń w Warszawie 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
19:00 Spotkanie Piękni nieznajomi. Spacery po osiedlachWARSZAWA W BUDOWIE 3 Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, Warszawa
17:00 Warsztaty Zakładamy spółdzielnię!WARSZAWA W BUDOWIE 3 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Wykład Jorge Mario Jáuregui. Architekt w faweliWARSZAWA W BUDOWIE 3 Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, Warszawa
13:00 Oprowadzanie Fatamorgany warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:30 Wykład Planowanie Warszawy - ostatnie 10 lat WARSZAWA W BUDOWIE 3 Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, Warszawa
19:15 Wykład Chmury i góryWARSZAWA W BUDOWIE 3 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:30 Film Dokument PRL: formy zaangażowaniaWARSZAWA W BUDOWIE 3 Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, Warszawa
19:00 Seminarium Departament Propozycji. BiałołękaWARSZAWA W BUDOWIE 3 Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Vincenta van Gogha 1, Warszawa
19:00 Film Olafur Eliasson. Space is ProcessWARSZAWA W BUDOWIE 3 Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, Warszawa