Internacjonalizm po końcu globalizacji

  • Internacjonalizm po końcu globalizacji

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na październikowy szczyt „Internacjonalizm po końcu globalizacji”. Odegra on podwójną rolę – konferencji i sesji praktycznej.

„Delegaci oraz delegatki spotkają się w Warszawie, aby wspólnie wypracować teoretyczne i praktyczne odpowiedzi na siły neoliberalizmu, nasilające się tendencje faszystowskie i nadciągającą katastrofę klimatyczną. Konferencja i sesja plenarna będą pretekstem do poszukiwania nowych form artystycznego internacjonalizmu, które byłyby osadzone w szerszych kampaniach społecznych na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, demokracji oraz równości ekonomicznej, rasowej i płciowej.

Uczestnicy szczytu w czasie konferencji (25 października) dokonają krytycznej oceny niesprawiedliwych i opartych na wyzysku form globalizacji, aby wyjść poza ich ramy. Tę ambicję napędza hipoteza, że eskalacja ruchów skrajnie prawicowych jest symptomem wyczerpania się neoliberalnego modelu globalizacji. Na przełomie XX i XXI wieku panowało przekonanie, że globalizacja miała służyć eksportowi demokracji, liberalnych wartości i powszechnego dobrobytu. Jednak w rzeczywistości ten oparty na wyzysku model powiększył globalne nierówności i doprowadził do zniszczenia demokratycznej sfery publicznej, tworząc przestrzeń dla wszelkiej maści faszyzmów. Krach globalizacji jest też kryzysem tych form międzynarodowego obiegu sztuki, które powiązane są ze spekulacyjnym rynkiem sztuki i zintegrowane z globalnymi oligarchiami. W obecnej sytuacji potrzeba czegoś innego niż realizm kapitalistyczny — projekt estetyczny, egzystencjalny i gospodarczy, który powodował uwiąd politycznej i artystycznej wyobraźni poprzez podtrzymywanie przeświadczenia, że wobec kapitalizmu nie ma żadnych alternatyw. Kryzys wymusza ewolucję starych i powstanie nowych instytucji, które wspierają społeczne zaangażowanie i które są użyteczne społecznie i współdziałają z siłami politycznymi mającymi na celu odnowę demokracji. Podczas konferencji kilkanaścioro przedstawicieli i przedstawicielek środowisk akademickich, artystycznych i aktywistycznych podzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Ich wystąpienia będą punktem wyjścia do kolektywnej dyskusji, przygotowując grunt pod sesje warsztatowe.

Celem szczytu jest nie tylko refleksja nad porażką globalizacji, lecz także podjęcie idei alter-globalizmu, innej, lepszej, bardziej sprawiedliwej i społecznie użytecznej formy internacjonalizmu, jako niedokończonego projektu. Zjazd organizowany jest w duchu słynnej jedenastej tezy o Feuerbachu Karola Marksa, który proklamował: „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”.
Aby wzmacniać powiązania między teorią i praktyką, wydarzenia drugiego dnia szczytu (26 października) zostaną poświęcone omawianiu strategicznych planów na skalę międzynarodową. Program będzie przygotowany przez samych delegatów i delegatki — już na miejscu zorganizują warsztaty i sesje, podczas których zaproponują przyszłe działania i omówią ich wdrożenie w grupach roboczych”. 

Tekst: Jesus Carillo i Kuba Szreder

Szczyt jest wydarzeniem o charakterze otwartym, wymagana jest jednak rejestracja na warsztaty w celu usprawnienia komunikacji i organizacji sesji. Zarejestrować można się tutaj: zapisy@artmuseum.pl. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Pawłem Nowożyckim: pawel.nowozycki@artmuseum.pl.

W konferencji udział wezmą: Marco Baravalle, Joanna Bednarek, Vasyl Cherepanyn, Angela Dimitrakaki, Charles Esche, Zuzanna Hertzberg, Keep It Complex, Tomislav Medak, Keir Milburn, Zeyno Pekunlu, Ana Teixeira Pinto, Theodoros Prodromidis, Rok Antyfaszystowski, Yaiza Hernandez Velazquez, Sabina Sabolović (WHW).

Facylitacja sesji praktycznych podczas drugiego dnia szczytu: Marsha Bradfield.

Szczyt odbywa się w ramach projektu „Our Many Europes” europejskiej konfederacji muzeów L’internationale oraz Roku Antyfaszystowskiego, cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych w całej Polsce przez kilkaset instytucji, kolektywów oraz indywidualnych aktywistów i aktywistek dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej i 75. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

Piątek, 25.10.2019
Konferencja

10:00 Jesús Carrillo, Sebastian Cichocki, Kuba Szreder, Mabel Tapia – wprowadzenie

10:30 – 12:00 Poza realizm kapitalistyczny 

10:30 Yaiza Hernández Velázquez, "Uniwersalne na końcu tęczy",
10:45 Marco Baravalle, "Poza realizm kapitalistyczny: projekt i utopia",
11:00 Keir Milburn, "Czy żyjemy w czasach acid komunizmu?",
11:15 Rok Antyfaszystowski, "Zaskakujące sojusze. Mapując Rok Antyfaszystowski",
11:30 Dyskusja

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:30 Linie frontu: naturalne i cyfrowe

12:15 Joanna Bednarek, "Strach i ciekawość: H.P. Lovecraft w czasach antropocenu",
12:30 Tomislav Medak, "Akceleracja technokapitalizmu i polityka braku współudziału",
12:45 Ana Teixeira Pinto, "Kapitalizm o transhumanistycznej twarzy: faszyzmu życie po życiu i cyfrowa granica",
13:00 Dyskusja

13:30 – 14:30 Przerwa

14:30 – 16:00 Od internacjonalizmu do alterglobalizmu

14:30 Angela Dimitrakaki, "Od internacjonalizmu do antynacjonalizmu: kwestionowany ale konieczny krok dla współczesnego antyfaszyzmu",
14:45 Vasyl Cherepanyn, "Przeciwko antykomunistycznej Międzynarodówce",
15:00 Charles Esche, "Dekolonizacja Europy Zachodniej oznaczać musi także demodernizację",
15:15 Zeyno Pekünlü, "Zaćmienia strategii",
15:30 Dyskusja

16:00 – 16:15 Przerwa

16:15 – 17:45 Formy działania/formy łączenia.

16:15 Keep it Complex, "Jednoczcie się przeciw podziałom - Organizujcie z innymi - Wcielajcie w życie",
16:30 Theo Prodromidis, "Realia i możliwości działania",
16:45 Zuzanna Hertzberg, "Artywizm jako antyfaszyzm codzienny",
17:00 Sabina Sabolović (WHW), "Rewizja i ciągłość antyfaszyzmu",
17:15 Dyskusja
 

Sobota, 26.10.2019, 11:00 – 18:00
Propozycje dla antyfaszystowskiej Międzynarodówki. Projekty, działania, sieci, instytucje i sposoby przetrwania. Zgromadzenie

Facylitacja: Marsha Bradfield


11:00 – 11:30 Marsha Bradfield, Kuba Szreder, Jesus Carrillo – wprowadzenie

11:30 – 13:00 Wystąpienia i prezentacje z: 
– propozycjami projektów i działań, które mogą być odpowiedzią na obecny kryzys kapitalizmu, nasilające się postawy faszystowskie i katastrofę klimatyczną, w skali lokalnej jak i globalnej;
– pomysłami na tworzenie i wzmacnianie sieci wspomagających wymianę informacji i koordynację działań na poziomie ponadlokalnym;
– propozycjami na działania demokratyzujące instytucje sztuki i pozaartystyczne, promujące formy współpracy z ruchami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, jak również ich ochronę przed takimi zagrożeniami antydemokratycznymi jak autorytarna cenzura, oszczędności, elityzm, komercjalizacja – i umożliwienie im pełnienie roli katalizatora zmian społecznych;
– działaniami mającymi na celu podtrzymanie radykalnych praktyk społecznych w środowiskach artystycznych, akademickich i w kulturze, oraz propozycjami zwalczania systemów ucisku, które miałyby na celu zablokowanie tego rodzaju praktyk praktyki.

13:00 – 14:00 Praca w grupach roboczych 

14:00 – 15:00 Przerwa

15:00 – 17:00 Praca w grupach roboczych

17:00 – 18:00 Sesja podsumowująca
 

Marco Baravalle
Kurator, członek kolektywu S.a.L.E. Docks prowadzącego niezależną przestrzeń artystyczno-aktywistyczną w Wenecji, jak również członek zespołu badawczego INCOMMON (Uniwersytet Iuav w Wenecji), skupiającego się na związkach między sztuką, teatrem i aktywizmem.

Joanna Bednarek
Filozofka, tłumaczka i pisarka. Autorka książek „Polityka poza formą: ontologiczne uwarunkowania filozofii polityki”, „Linie kobiecości: jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?", „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” oraz „Pochodzenie rodziny”. Członkini redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Tłumaczyła (między innymi) Rosi Braidotti, Donnę Haraway i Karen Barad. Współpracowała z „Krytyką Polityczną” w latach 2006-2009. Jej zainteresowania obejmują obszary takie jak poststrukturalizm, feminizm, autonomistyczny marksizm i literatura.

Vasyl Cherepanyn
Kierownik Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (VCRC, Kijów). Pracuje jako wykładowca na Wydziale Kulturoznawstwa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Kurator projektów The European International (Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam) i Hybrid Peace (Stroom, The Hague). Współredaktor publikacji "'68 NOW" (Archive Books, 2019) oraz "Guidebook of The Kyiv International" (Medusa Books, 2018), towarzyszącej The Kyiv International - Kyiv Biennial 2017, którego organizatorem (obok The School of Kyiv - Kyiv Biennial 2015) jest VCRC.

Angela Dimitrakaki
Pracuje na Uniwersytecie Edynburskim. W swoich badaniach używa marksizmu i feminizmu do analizowania złożoności globalnego kapitalizmu, głównie w odniesieniu do sztuki i kultury. Niedawno współredagowała specjalne wydanie czasopisma naukowego "Third text" (jesień 2019) poświęcone tematom antyfaszyzmu, sztuki i teorii.

Charles Esche
Dyrektor Van Abbemuseum w Eindhoven. Profesor sztuki współczesnej i kuratorstwa, wykładowca programu "The MRes Art Exhibition Studies" w Central Saint Martins w Londynie, oraz wykładowca Jan van Eyck Academie w Maastricht. Współzałożyciel Afterall Journal and Books. Poza muzeum był (współ)kuratorem wystaw "Le Musée Égaré" (Kunsthall Oslo 2017) i "Printemps de Septembre" (Toulouse 2016); Dżakarta Biennale (2015); 31. Biennale w São Paulo (2014), U3 Triennale (Ljubljana 2011); RIWAQ Biennale (Palestyna 2007 i 2009); Biennale w Stambule (2005); Gwangju Biennale (2002). Przewodniczący CASCO Art Institute w Utrechcie. Otrzymał nagrodę Princess Margriet w 2012 i nagrodę CCS Bard College w 2014 (w kategorii Curatorial Excellence).

Zuzanna Hertzberg
Malarka, autorka instalacji, działań performatywnych, artywistka i edukatorka. Zajmuje się tematyką pamięci i ciała, a także zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Jest członkinią Koalicji Antyfaszystowskiej, a także współzałożycielką Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego.

Keep It Complex
Sprzyjająca współpracy i rozwijająca się organizacja, która przeciwstawia się kwestiom politycznymi poprzez pomysły i działania. Powstała w ramach kampanii Remain prowadzonej przez artystów podczas referendum w Wielkiej Brytanii w 2016 r.
Keep It Complex polega na wyjaśnieniu, czego chcemy i zbiorowym opracowywaniu sposobów, aby uzyskać to, czego chcemy: pokojowego, opiekuńczego, rozgniewanego, anty-oszczędnościowego, opartego na faktach, własnej roboty, ponadnarodowego, walczącego, niechlujnego, przyjaznego dla rodziny, queerowego, zintegrowanego, międzypokoleniowego, hojnego, zróżnicowanego społeczeństwa. Chodzi o wykorzystanie sztuki do prowadzenia rozmów z ludźmi, z którymi zwykle nie rozmawiasz. Chodzi o niepoddawanie się strachowi i apatii.

Tomislav Medak
Doktorant w Centrum Kultur Post-digitalnych Uniwersytetu Coventry. Członek zespołu teoretycznego i wydawniczego Instytutu Multimediów/MAMA w Zagrzebiu, bibliotekarz-amatorem projektu Pamięć Świata/Biblioteki publicznej oraz artysta w zespole sztuk scenicznych BADco. Jego zainteresowania badawcze dotyczą technologii, rozwoju kapitalistycznego i przemiany postkapitalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu środowiskowego, ekonomii politycznej własności intelektualnej i nierówności w techno-nauce. Jego teksty można znaleźć na stronie: https://tom.medak.click

Keir Milburn 
Wykładowca ekonomii politycznej i organizacji na uniwersytecie w Leicester. Jego najnowsza książka, "Generation Left", opublikowana przez Polity, wyjaśnia, dlaczego młodzi ludzie wybierają lewicę, podczas gdy starsi mają skłonności prawicowe. Współtworzy również podcast #ACFM w Novara Media.

Zeyno Pekünlü 
Artystka mieszkająca w Stambule. Obecnie prowadzi Program Pracy i Badań na Biennale w Stambule (ÇAP) dla młodych artystów i badaczy. Należy do kolektywów redakcyjnych czasopism poświęconych kulturze i polityce: eXpress, Bir + Bir i Read Thred. Jest także członkinią kilku lokalnych i międzynarodowych sieci politycznych, takich jak Müştereklerimiz (Nasz Wspólny), Dünyada Mekan (Miejsce na Ziemi), Solidarity Academies Network Turkey (Sieć Akademi Solidarności, Turcja), IRI (Institute of Radical Imagination, Instytut Radykalnej Wyobraźni).

Ana Teixeira Pinto 
Pisarka i teoretyczka kultury mieszkająca w Berlinie. Jest wykładowczynią na DAI (Dutch Art Institute, Holenderski Instytut Sztuki) i Leuphana University w Lüneburgu. Jej teksty pojawiały się w publikacjach takich, jak Third Text, Afterall, Springerin, Camera Austria, e-flux journal, Mousse, Frieze, Domus, Inaesthetics, Manifesta Journal lub Texte zur Kunst. Jest redaktorką The Reluctant Narrator (Sternberg Press, 2014) i mającej się ukazać serii książek o antypolitycznym zwrocie, która zostanie opublikowana przez Sternberg Press.

Theo Prodromidis 
Artysta i reżyser. Od 2017 roku jest artystą wizytującym w ramach programu Risk Change na Wydziale Historii i Filozofii Nauki Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach oraz wolontariuszem w Szkole Otwartej dla Imigrantów w Pireusie. Jest członkiem Institute of Radical Imagination (Instytutu Radykalnej Wyobraźni) i członkiem Solidarity Schools Network (Sieci Szkół Solidarności). W latach 2019-2020, stypendysta Artworks, programu stypendialnego dla artystów Fundacji Stavrosa Niarchosa.

Rok Antyfaszystowski
Ogólnopolska inicjatywa instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów oraz artystów, artystek, aktywistów i aktywistek. Rok Antyfaszystowski stawia sobie za cel upamiętnienie zmagań dawnych antyfaszystek i antyfaszystów oraz sprzeciw wobec obecności w sferze publicznej ruchów postfaszystowskich oraz takich, które dokonują apologii faszystowskich idei, dyskursów i praktyk.

Sabina Sabolović 
Członkini kuratorskiego kolektywu What, How & for Whom (WHW) założonego w 1999 roku i działającego w Zagrzebiu i Berlinie (wraz z Ivet Ćurlin, Aną Dević i Natašą Ilić). WHW organizuje projekty produkcyjne, wystawiennicze i wydawnicze oraz bierze udział w długoterminowych platformach współpracy i polityce kulturalnej. Od 2003 roku WHW przygotowuje programy dla miejskiej Gallerii Nova w Zagrzebiu. Oprócz tego kolektyw WHW kuratorował międzynarodowe projekty, w tym 11. Biennale w Stambule, 2009; Meeting Points 7 - „Dziesięć tysięcy forteli i sto tysięcy sztuczek” (Zagrzeb, Antwerpia, Kair, Hongkong, Bejrut, Wiedeń, Moskwa), 2013-14 oraz „Naprawdę przydatna wiedza”, Museo Reina Sofia, Madryt 2014. Ostatnio kuratorowały „My Sweet Little Lamb (wszystko, co widzimy, mogłoby być inaczej”) we współpracy z Kathrin Rhomberg, serię wystaw opartych na Kolekcji Sztuki Kontakt i odbywającą się w Zagrzebiu oraz w The Showroom w Londynie (we współpracy z Emily Pethick) w latach 2016-17. Obecnie członkinie WHW są dyrektorkami artystycznymi w Kunsthalle Wien.

Yaiza Hernández Velázquez 
Wykłada na wydziale Kultur Wizualnych na Goldsmiths, University of London. Wcześniej przez sześć lat pracowała w Central Saint Martins-UAL, gdzie prowadziła studia magisterskie z wystawiennictwa. Przed powrotem do akademii pracowała przez ponad dekadę w instytucjach sztuki, w tym jako kierowniczka programów publicznych w MACBA (Barcelona), dyrektorka CENDEAC (Murcia) i kuratorka w CAAM (Las Palmas de Gran Canaria). Ostatnie publikacje to „Imagining Curatorial Practice after 1972” w Curating after the Global (MIT Press, 2019), „Cortocircuitos del museo y la autonomía” w ¡Autonomización! ¡Autonomía! (TEA, 2019) oraz „Who Needs Exhibition Studies?” w El Museo Foro (UNAM, 2019).
 

Zobacz także: