Indeks słów zakazanych
Rozmowa o granicach debaty

  • Indeks słów zakazanych
    Ewa Partum, "Kino tautologiczne" 1973, dzięki uprzejmości artystki

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Instytut Kultury Polskiej UW zapraszają na pierwsze spotkanie w cyklu „Indeks słów zakazanych" poświęcone granicom debaty. Rozmówcami Pawła Dobrosielskiego będą Marcin Napiórkowski i Monika Płatek. 

Kontrowersja wokół odwołanego przez Muzeum spotkania poświęconego pojęciu „gender” i wokół zaproszonych na nie gości niesie ze sobą wiele pytań. Pytań nie tylko teoretycznych, ale też praktycznych. Już sam zamiar krytycznej refleksji nad przebiegiem debaty publicznej wokół tego pojęcia oraz analizy niemożliwych do pogodzenia języków i postulatów można uznać za akademicką sofistykę w obliczu aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych.

Mamy jednak przekonanie, że namysł jest potrzebny aktywizmowi tak samo, jak aktywizm namysłowi, dlatego na spotkaniu będziemy pytać o to kto jest „pełnoprawnym” podmiotem, a kogo wolno wykluczyć z demokratycznej debaty publicznej i na podstawie jakich kryteriów?

Kto miałby taką decyzję podejmować oraz kto ponosić jej konsekwencje? Gdzie leżą granice tolerancji, pluralizmu, negocjacji? W jaki sposób mamy prawo domagać się, aby nasze przekonania, sądy moralne i wartości miały odzwierciedlenie w ustawodawstwie? Czym jest mowa nienawiści? Czy jesteśmy w stanie uzgodnić minimalny konsensus co do tego pojęcia? Między innymi na te pytania Paweł
Dobrosielski będzie starał się znaleźć odpowiedź wspólnie z Moniką Płatek i Marcinem Napiórkowskim – podczas pierwszego spotkania z cyklu „Indeks słów zakazanych”, poświęconego granicom demokratycznej debaty publicznej.

Marcin Napiórkowski 

(ur. 1985) semiotyk kultury, doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną, kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor książek "Mitologia współczesna" (2013), "Władza wyobraźni" (2014) oraz "Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014" (2016). Prowadzi bloga mitologiawspolczesna.pl, poświęconego semiotycznej analizie zjawisk kultury pełniących dziś funkcję mitów.

Monika Płatek

(ur. 1953) prawniczka, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego. Jej działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentruje się m.in. na prawie karnym, prawach człowieka i gender studies. Jest współzałożycielką i długoletnią prezeską Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw ofiar przestępstw (2002–2006), a także ekspertką ds. prawnych komisji sejmowych, Open Society Institute i Rady Europy.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: