Ikonografia niepodległości

  • Ikonografia niepodległości

    Sanja Iveković, Gen XX: (Anka Butorac, Nada Dimić, Ljubica Gerovac, Dragica Končar, Sestre Baković, Nera Šafarić), 1997–2001 druk cyfrowy na papierze. Dzięki uprzejmości artystki i galerii espaivisor, Walencja

Kobieta jako symbol rewolucji od zawsze należała do imaginarium zrywów niepodległościowych. „Wolność wiodąca lud na barykady” Eugène’a Delacroix, upamiętniająca wydarzenia rewolucji lipcowej 1830 roku, to tylko jeden z przykładów przedstawienia kobiety na czele walk.

W ikonografii znajdziemy powtarzające się motywy: sanitariuszki, łączniczki, matki-Polki czy męczennice. Kobiety te pojawiają się w historii zazwyczaj bez imienia i nazwiska, bardziej w funkcji symbolu niż jako upamiętnienie rzeczywistych osoób. W czasie trzeciego spotkania z cyklu zastanowimy się, jaką rolę odgrywają kobiety w tworzeniu warstwy wizualnej zrywów niepodległościowych. Czy rewolucja bez kobiet może się udać?

U podstaw cyklu „Punkty widzenia. Oprowadzania międzypokoleniowe” leży pytanie, czy podobny sposób odbioru i rozumienia dzieł sztuki zależy od wieku. Sprawdzają to w praktyce dwie przewodniczki Muzeum, Bogna Stefańska i Jolanta Woch, przedstawicielki młodszego i starszego pokolenia. Na wystawie „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy” przyglądać się będą wybranym pracom z perspektywy własnych zainteresowań, doświadczeń życiowych, wiedzy i odmiennych, właściwych każdemu z pokoleń, kodów kulturowych.

Spotkania zaplanowane są według następującego porządku:

7.11.2018
Punkty zwrotne: 1918-1945-1989

21.11.2018
Kobiety przeciw kolonializmowi

5.12.2018
Ikonografia niepodległości

19.12.2018
Czarny feminizm

9.01.2019
Kobiece ciało i dyscyplina

23.01.2019
Eksport zachodniej wizji kobiecości

30.01.2019
Współczesne Niepodległe

Bogna Stefańska

studentka Historii Sztuki na ASP w Warszawie, absolwentka katedry Projektowania Ubioru w Krakowie. Pracuje w polu kultury, obecnie jako opiekunka widzów i wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współdziałaczka Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Zainteresowana feministycznymi działaniami z pogranicza świata sztuki i aktywizmu.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: