„Pytania”
Promocja książki Grzegorza Kowalskiego

  • \

8 stycznia odbędzie się promocja nowej pozycji wydawnictwa Mundin, książki „Grzegorz Kowalski. Pytania”.

Książka „Pytania” Grzegorza Kowalskiego przypomina trzy akcje-pytania, z przełomu lat
70. i 80, kiedy to artysta współtworzył środowisko warszawskiej galerii Repassage: Czy mógłbyś i czy chciałbyś wcielić się w zwierzę przed obiektywem? (1977–1978), Czy mógłbyś i czy chciałbyś potraktować mnie jako przedmiot? (1979) oraz Czy chciałbyś powrócić do łona matki? (1981–1987). Dla Kowalskiego, który znał Oskara Hansena oraz jego teorię Formy Otwartej sztuka była formą komunikacji. Egzystencjalnymi pytaniami prowokował przyjaciół, znajomych, a czasami również przypadkowe osoby do zajrzenia wgłąb siebie.

Odpowiedzi – krótkie teksty i pozowane fotografie, zestawiał jako tableaux lub książki artystyczne. Kowalski tak opisywał proces powstawania „Pytań”: Gdy rodzą się dręczące pytania – staram się zadawać je kilku jeszcze osobom i poznać ich reakcje.

Tworzy się suma reakcji, wypowiedź już nie tyle moja, co nasza. Wielość refleksów odbitych, jak w zwierciadłach, w cudzych doświadczeniach. Ktoś, kto potrzebował kontaktu z dziełem, zostaje włączony w proces jego powstawania.

Dziś książka wydaje się najlepszą formą dla prezentacji intymnych i osobistych akcji pytań Kowalskiego. Publikacja wydawnictwa Mundin zachowuje – tam, gdzie było to możliwe – pierwotny układ odpowiedzi. Zaledwie w kilku przypadkach artysta zmienił reprodukowane w książce zdjęcie. „Pytania” zamyka appendix, wyjaśniający relacje łączące uczestników z artystą oraz kontekst i znaczenie udzielonych odpowiedzi. Autorem wstępu do książki jest krytyk sztuki, laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy – Karol Sienkiewicz.

Zobacz także: