Fenomen i pojęcie ruchu społecznego
Wykład prof. Alaina Touraine

  • Fenomen i pojęcie ruchu społecznego

    Alain Touraine

Zespół Analizy Ruchów Społecznych oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają do udziału w niezależnym seminarium naukowym poświęconym ruchom społecznym.

Gościem specjalnym spotkania będzie wybitny francuski socjolog, Prof. Alain Touraine, który wygłosi wykład pt. Fenomen i pojęcie „ruchu społecznego”.

Prof. Alain Touraine (ur. 1925) to współczesny socjolog i myśliciel, od wielu lat zajmujący się niezwykłymi przemianami w społeczeństwach postindustrialnych. W 2010 roku, wspólnie z Prof. Zygmuntem Baumanem, otrzymał prestiżową nagrodę Księcia Asturii w dziedzinie komunikacji i działania na rzecz ludzkości, jako jeden z „najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli europejskiej”.

A. Touraine znany jest przede wszystkim z badań ruchów społecznych: robotniczych, ekologicznych i feministycznych. W jego ocenie pozostają one najistotniejszą siłą rewitalizującą społeczeństwa nowoczesne, które pod wpływem żywiołów modernizmu paradoksalnie popadają w inercję. Od 1974 A. Touraine broni pewnej formy socjologii zaangażowanej określanej najczęściej jako „interwencja socjologiczna”. W istocie jest to forma quasi-politycznego działania, które zarazem prowadzi do szczególnej „konwersji”, tj. budzi szeroko rozumianą świadomość badanych aktorów społecznych. Jeden z najwspanialszych przykładów jego analizy dostarczyły, owiane już w Polsce legendą, badania „Solidarności”, które wspólnie z zespołem polskich i francuskich socjologów przeprowadził w 1981 roku. A. Touraine wierzy w komunikacyjną rolę socjologii jako nauki indywidualnego i społecznego upodmiotowienia, oraz narzędzie wyzwolenia tożsamości z różnego rodzaju opresji, zwłaszcza politycznych i ekonomicznych.

Na gruncie naukowym pojęcie „ruchu społecznego”, które A. Touraine stosuje z taką konsekwencją i determinacją spotyka się wszakże z ciągłą krytyką jako niejasne i enigmatyczne. Pierwsze seminarium Zespołu Analizy Ruchów Społecznych pozwoli naszemu wyjątkowemu gościowi odnieść się do tych wielokrotnie zgłaszanych wątpliwości, a zarazem wszystkim uczestnikom do podjęcia krytycznej refleksji nad tym ciągle fascynującym zjawiskiem „ruchów społecznych”.

Zobacz także: