Artyści na miejscu przemysłu | ExRotaprint (2007-2106)
Wykład Danieli Brahm i Lesa Schliessera

  • Artyści na miejscu przemysłu | ExRotaprint (2007-2106)

Cykl „Wspólna sprawa i architektura” w ramach tegorocznego Muzeum Otwartego otwiera wykład Danieli Brahm i Lesa Schliessera o ExRotaprint - przestrzeni przemysłowej w Berlinie zaadaptowanej przez artystów.

ExRotaprint mieści się w budynkach dawnej drukarni Rotaprint w berlińskiej dzielnicy Wedding. Po upadłości Rotaprint w 1989 roku, 10 000 metrów kwadratowych postindustrialnej przestrzeni popadło w stan zaniedbania, gdyż zwlekano z jej modernizacją.

W 2004 roku dwójka artystów – Daniela Brahm i Les Schliesser –sformułowali koncepcję przejęcia drukarni przez najemców. Celem było współistnienie różnorodnych aktywności: pracy, sztuki i organizacji społecznych. Po wyczerpujących negocjacjach z Senatem Miasta Berlina i funduszami nieruchomości, przestrzeń przejęła w 2007 roku założona przez wynajmujących organizacja ExRotaprint gGmbH. 


Dzisiaj w ExRotaprint współistnieją praca, sztuka i różne stowarzyszenia, przy założeniu, że każda z tych funkcji zajmuje jedną trzecią ogólnej przestrzeni. Działają tutaj przedsiębiorstwa, organizacje społeczne, oraz przedstawiciele sektora kreatywnego. Wynikiem jest zrównoważony obraz społeczeństwa – taki, który przeciwstawia monokultury powrotu do inwestycyjnego snu promowaniu wspólnotowości i wymiany.

Związane ze sztuką strategie są wykorzystywane do tworzenia rzeczywistości, która jest społecznie, ekonomicznie i kulturalnie ukierunkowana. ExRotaprint jako rzeźba społeczna jest poszerzeniem koncepcji sztuki, która bierze formę nie tylko jako reprezentację lub cytat, ale jako skonstruowaną rzeczywistość. Ta rzeczywistość może być sztuką, ale nie musi nią być.

Dwie umowy opisujące wzajemne zobowiązania wynajmujących stanowią podstawę ExRotaprint od strony prawnej. Umowy zapewniają długoterminowy rozwój projektu jako firmy, której celem nie jest przynoszenie zysku. Koncepcja funkcjonowania tego miejsca wyklucza spekulację, jaką znamy z rynku nieruchomości. Wprowadza ramy, w których należy tworzyć społeczną rzeźbę ExRotaprint i jednocześnie zakreślić granice przeciwko fundamentalnej rekonfiguracji projektu.


(Tekst Danieli Brahm i Lesa Schliessera)

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: