Eksport zachodniej wizji kobiecości

  • Eksport zachodniej wizji kobiecości

    Adejoke Tugbiyele, Afrykańska odyseja IV: 100 lat później, 2014 jednokanałowa projekcja wideo, 14'26''. Dzięki uprzejmości artystki

Wraz z podbojem kolonialnym i podążającymi za nim chrześcijańskimi misjonarzami, europejska patriarchalna wizja kobiecości przeszczepiona została na podpite tereny i na trwałe przekształciła obowiązującą tam wcześniej strukturę społeczną.

W wielu społecznościach przedkolonialnej Afryki kobiety odgrywały ważne role społeczne, na równi z mężczyznami stały na czele lokalnych plemion i w pełni decydowały o życiu własnych rodzin. W omawianych na spotkaniu pracach zobaczymy, jak współcześni artyści pokazują proces podwójnego „ukrzyżowania” kobiet – na tle rasowym i płciowym.

U podstaw cyklu „Punkty widzenia. Oprowadzania międzypokoleniowe” leży pytanie, czy podobny sposób odbioru i rozumienia dzieł sztuki zależy od wieku. Sprawdzają to w praktyce dwie przewodniczki Muzeum, Bogna Stefańska i Jolanta Woch, przedstawicielki młodszego i starszego pokolenia. Na wystawie „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy” przyglądać się będą wybranym pracom z perspektywy własnych zainteresowań, doświadczeń życiowych, wiedzy i odmiennych, właściwych każdemu z pokoleń, kodów kulturowych.

Spotkania zaplanowane są według następującego porządku:

7.11.2018
Punkty zwrotne: 1918-1945-1989

21.11.2018
Kobiety przeciw kolonializmowi

5.12.2018
Ikonografia niepodległości

19.12.2018
Czarny feminizm

9.01.2019
Kobiece ciało i dyscyplina

23.01.2019
Eksport zachodniej wizji kobiecości

30.01.2019
Współczesne Niepodległe

Bogna Stefańska

studentka Historii Sztuki na ASP w Warszawie, absolwentka katedry Projektowania Ubioru w Krakowie. Pracuje w polu kultury, obecnie jako opiekunka widzów i wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współdziałaczka Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Zainteresowana feministycznymi działaniami z pogranicza świata sztuki i aktywizmu.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Inne wydarzenia z tego cyklu: