Edukacja bez przemocy
Jak uczyć przez sztukę?

  • Edukacja bez przemocy
  • Edukacja bez przemocy

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza środowisko edukacyjne w rozpoczynającym się roku szkolnym na spotkanie artystyczno-edukacyjne o włączaniu sztuki i twórczości w procesie edukacji.

Twórcza edukacja i nauka przez sztukę zastępują dziś akademickie sposoby nauczania, a w tym świetle znacząco zmienia się rola nauczyciela, który staje się przewodnikiem wskazującym drogi zdobywania wiedzy i kreuje warunki do nabywania rożnych umiejętności przez realne doświadczenie i tworzenie.

Jak sztuka może stać się narzędziem do nabywania i utrwalania wiedzy oraz innych umiejętności? Jak wychodząc od dzieł sztuki wywołać temat lekcji, a następnie go rozwinąć i pogłębić wiedzę uczniów? Jak stosować twórcze metody dydaktyczne, narzędzia medialne i cyfrowe zasoby, aby uatrakcyjnić przebieg lekcji? Jak poprowadzić ucznia do samodzielności, otwartości i odpowiedzialności?

Wrześniowym warsztatem pragniemy zainaugurować spotkania dla nauczycieli i edukatorów na kolejnych wystawach, aby przybliżyć potencjał edukacyjny każdej z nich, a przez to podkreślić scalającą i doniosłą rolę sztuki w nowoczesnej edukacji bez przemocy. Następne spotkanie odbędzie się w ramach Festiwalu Warszawa w Budowie 8 października 2019.
 

To zadanie dla kreatywnych nauczycieli, którzy:
- nie boją się kształcić w swoich uczniach postaw kontestowania i kwestionowania zastanych założeń przy wrażliwości na otaczający świat;
- wzmacniają poczucie sprawczości w swoich uczniach;
- przez czynne wprowadzanie w świat sztuki pomagają uczniom formować strukturę świata wartości;
- pokazują twórczy styl życia i nowe postrzegania świata;
- uczą szacunku do różnorodności ludzi, ich poglądów i talentów;
- motywują do nierutynowych rozwiązań i podejmowania twórczych działań;
- są przewodnikami po skomplikowanych zjawiskach dzisiejszego świata.

Jak nie nauczać, a inspirować do samodoskonalenia swoich uczniów? Podczas spotkań w przestrzeni muzealnej z dorosłymi nauczycielami zostanie poprowadzona symulacja pracy jak z grupą dzieci czy młodzieży. Tym razem skupimy się na treściach i formach dzieł zgromadzonych na wystawie, która porusza niezwykle ważny i aktualny temat neofaszyzmu. I choć jest to wystawa operująca przede wszystkim materiałem historycznym oraz często ikonicznymi dziełami, które stworzyły formę dla antyfaszystowskiego i antywojennego sprzeciwu – pytania, które stawia, odnoszą się do współczesności (cyt. z kuratorskiego wprowadzenia). W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (historią, geografią czy literaturą a nawet matematyką). Zainspirowani kreatywnymi działaniami nauczyciele, sami będą tych połączeń poszukiwać, bo wykorzystanie potencjału grupy będzie miało znaczący wkład w przebieg spotkań. Oprócz proponowanych działań warsztatowych będziemy rozmawiać o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę, która osadzona jest w nowoczesnych teoriach pedagogicznych i osiągnięciach wybitnych naukowców. Doświadczymy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły, które w trakcie procesu uczenia się wzmacniają się wzajemnie.

 

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016 za projekt przybliżający sztukę współczesną różnym grupom młodzieży w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury. Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt o wychowaniu przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2018 roku nagrodzona WNEK za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (ASP Warszawa) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Otworzyła przewód doktorski na Akademi Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę.

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Oprowadzanie Wtorek w Muzeum z wystawą„Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Popołudnie w Muzeumz wystawą „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Punkty widzeniaOprowadzanie dyskusyjne MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Dojrzali Wspanializapraszają na wspólne oglądanie wystaw z Jolantą Woch i Pawłem Nowożyckim MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
20:00 Film Uzbrojeni i niebezpiecznipokaz filmowy Mykoły Ridnyja MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:30 Oprowadzanie Gdy sztuki piękne nie zawsze są piękneRozmowy o wystawie „Nigdy więcej” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Piątkowy wieczór z wystawą„Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimpo wystawie „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobota z wystawą„Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa