Dźwięk. Forma Otwarta
Warsztaty dźwiękowe

  • Dźwięk. Forma Otwarta

Osoby zainteresowane muzyką i wykorzystaniem dźwięku w rozmaitych aspektach twórczych, zapraszamy na warsztat towarzyszący wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”.

Warsztat za punkt wyjścia weźmie stosowane przez Hansena ćwiczenia wstępne pokazując konceptualne i strukturalne zbieżności między założeniami hansenowskiego systemu dydaktyki oraz procedurami i praktykami muzyki eksperymentalnej oraz sztuki dźwięku.

Zagadnienia takie jak kontrast wielkości / kształtu, forma statyczna / dynamiczna, bryła cięższa / lżejsza, czy uczytelnienie większej liczby elementów, organizują gramatykę języka plastycznego, którą Oskar Hansen wykładał w swojej teorii i praktyce pedagogicznej. Idea warsztatu odnosi się do obserwacji, że specyfika tych elementarnych problemów i kategorii, może podlegać w miarę swobodnym „przekładom” na różne praktyki ekspresji i komunikacji.

Zapraszamy do wspólnych działań oraz refleksji teoretycznej - zmierzających ku twórczemu odczytaniu teorii Formy Otwartej oraz kanonicznych zadań z repertuaru Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn „transponowanych” do wymiaru dźwiękowego. Część praktyczna zakłada użycie prostych (udostępnionych w ramach warsztatów) lub bardziej zaawansowanych (własnych) instrumentów oraz działania w zakresie emisji głosu. Wymiar teoretyczny będzie luźno wpisany w obszar spotkania.
 

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: