Dzieło plastyczne na maturze 2015
Szkolenie dla nauczycieli

  • Dzieło plastyczne na maturze 2015
    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, Wystawa na dworcu St. Lazare, 1979

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej proponuje udział w kursie doskonalącym, którego celem będzie wzbogacenie warsztatu pracy, w szczególności nauczyciela polonisty, o dodatkowe treści i umiejętności w zakresie interpretacji dzieł plastycznych pod kątem matury z języka polskiego 2015.

Do tej pory podczas zajęć uczestnicy zgłębiali wielowymiarowy charakter twórczości Wróblewskiego, wyrażający się między innymi w niedopasowaniu artysty do żadnej z wiodących szkół czy nurtów. Zastanawiali się nad statusem podmiotu i wizją codzienności, obecną w późnych płótnach Wróblewskiego, głównie w „Ukrzesłowieniach” i „Kolejce”.

Jedno ze spotkań zostało poświęcone częściowo okresowi twórczości malarza, który nie jest prezentowany na wystawie, czyli momentowi tworzenia zgodnie z obowiązującą estetyką socrealizmu. Uczestnicy wciąż uzupełniali konteksty i wspólnie analizowali środki plastyczne, jednocześnie nieustannie próbując spojrzeć na dzieła pod kątem praktyki dydaktycznej oraz stworzenia potencjalnych arkuszy zadań, które mogłyby odnosić się do wybranych przykładów.

Grupa z „Recto/Verso” płynnie przeszła na wystawę „Gdyby dwa morza miały się spotkać”, która, choć prezentuje prace współczesnych artystów, koresponduje z wizją zawartą w malarstwie Wróblewskiego. Tutaj szczególną uwagę poświęcono tematom konfliktu, przemocy, podróży czy granicy. Zajęcia okazały się niezwykle inspirujące, a w dyskusji pojawiły się generowane przez omawiane prace problemy etyczne i dylematy, które mogą stać się tematami rozważań podczas rozmów z uczniami.

Na ostatnich zajęciach nauczyciele oglądali otwartą niedawno wystawę plakatów z kolekcji Piotra Dąbrowskiego. Mogli dowiedzieć się o fenomenie polskiej plastyki powojennej i specyfice medium plakatu. Spotkanie pozwoliło zapoznać się również z sylwetkami najważniejszych twórców tej sztuki, jak Tadeusz Trepkowski, Henryk Tomaszewski, Wojciech Fangor czy Wojciech Zamecznik.

Zajęcia poprowadzą edukatorzy Muzeum: Katarzyna Mieleszko - absolwentka historii sztuki i filologii polskiej UW oraz Szymon Maliborski - doktorant polonistyki UJ i absolwent historii sztuki UJ, asystent kuratorów wystawy „ANDRZEJ WRÓBLEWSKI: RECTO / VERSO 1948–1949, 1956–1957”.

Zgłoszenia pod adresem: joanna.wojtulewicz@wcies.edu.pl

Zobacz także: