Dzieło plastyczne na maturze 2015
Szkolenie dla nauczycieli

  • Dzieło plastyczne na maturze 2015
    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, Wystawa Pabla Picassa we Wrocławiu, 1969

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej proponuje udział w kursie doskonalącym, którego celem będzie wzbogacenie warsztatu pracy, w szczególności nauczyciela polonisty, o dodatkowe treści i umiejętności w zakresie interpretacji dzieł plastycznych pod kątem matury z języka polskiego 2015.

Zajęcia w formie warsztatowej odbywać się będą wokół czasowej wystawy prac Andrzeja Wróblewskiego oraz wystawy innych współczesnych artystów Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Europy.

Kurs poświęcony analizie dzieła sztuki oparty na twórczości Andrzeja Wróblewskiego, prezentowanej na wystawie „Andrzej Wroblewski: Recto / Verso 1948–1949, 1956–1957”. 
Każde spotkanie, bazujące na aktywnym udziale uczestników, zogniskowane będzie wokół wybranego motywu. Celem kursu jest przybliżenie podstawowych pojęć opisu dzieła sztuki nowoczesnej, ćwiczenie pogłębionej analizy.

Prace Wróblewskiego zostaną umieszczone w szerszej perspektywie innych zjawisk kultury, nie tylko plastycznych, ale i literackich czy filmowych.Andrzej Wróblewski (1927–1957) jest niewątpliwie jednym z najważniejszych polskich artystów XX wieku. To z jednej strony malarz zaangażowany w socrealizm, a z drugiej – autor eksperymentów formalnych z pogranicza abstrakcji i twórca niezwykle sugestywnej wizji wojny i degradacji człowieka. Jego bogata i niebywale zróżnicowana twórczość powstała w bardzo krótkim czasie, w bardzo niespokojnych czasach.Zajęcia poprowadzą edukatorzy Muzeum: Katarzyna Mieleszko - absolwentka historii sztuki i filologii polskiej UW oraz Szymon Maliborski - doktorant polonistyki UJ i absolwent historii sztuki UJ, asystent kuratorów wystawy „ANDRZEJ WRÓBLEWSKI: RECTO / VERSO 1948–1949, 1956–1957”.

Zgłoszenia pod adresem: joanna.wojtulewicz@wcies.edu.pl

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: