Dziecko w centrum kultury - część II
Warsztat poświęcony edukacji muzealnej dzieci i młodzieży

  • Dziecko w centrum kultury - część II
    Zajęcia dla dzieci prowadzone przez Hannę Zwierzchowską w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, fot. Bartosz Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza wszystkich, którym bliskie są tematy edukacji artystycznej dzieci i młodzieży na pierwsze spotkanie z serii seminariów i warsztatów prowadzonych przez animatorów i edukatorów zaproszonych do Muzeum, by podzielili się swoimi doświadczeniami.

Pierwsze spotkania poprowadzi Hanna Zwierzchowska - stypendystka MKiDN, projektantka, edukatorka, współpracowniczka Działu Programowego Muzeum. Zaprezentuje wybrane sposoby nauczania wykorzystywane w europejskich muzeach sztuki współczesnej i nowoczesnej (Włochy, Portugalia, Wielka Brytania).

Wydarzenie będzie się składać z dwóch spotkań. Pierwsze dotyczyć będzie analizy sposobów nauczania i warsztatów nimi inspirowanymi, kolejne będzie prezentacją zaprojektowanych w ramach stypendium MKiDN zabawek edukacyjnych, przeznaczonych dla organizacji kulturalnych związanych ze sztukami wizualnymi. W gronie edukatorów, animatorów i pracowników instytucji kultury zastanowimy się nad ścieżkami kształcenia artystycznego najmłodszych.

Prowadząca

Hanna Zwierzchowska - artystka freelancerka i edukatorka. Obroniła dyplom z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studentka Accademia di Belle Arti w Bolonii, we Włoszech, absolwentka Studium Pedagogicznego przy ASP w Warszawie. Stypendystka programu Leonardo da Vinci oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Projekt

„Dziecko w centrum kultury” jest projektem stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skupiającym się na badaniach przeprowadzonych w muzeach sztuki nowoczesnej i współczesnej we Włoszech, Portugalii i Anglii, na podstawie których zostały zaprojektowane zabawki - pomoce edukacyjne.

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

17.30 - PIERWSZY DZWONEK
17.30 - 17.45 LEKCJA PIERWSZA - powitanie
17.45 - 19.00 LEKCJA DRUGA - wprowadzenie i prezentacja zabawek edukacyjnych
19.00 - 19.15 DŁUGA PRZERWA - kawa
19.15 - 19.30 LEKCJA TRZECIA - pytania i odpowiedzi
19.30 - 20.00 ZPT - warsztat, grupa II
20.00 WAGARY - lampka wina i poczęstunek 

Zobacz także: