Działania z Dobromierzem

  • Działania z Dobromierzem

    KwieKulik „Działania z Dobromierzem”

„Działania z Dobromierzem” projekcja filmu i panel dyskusyjny

miejsce: muzeum Tate Modern Londyn, Starr Audytorium
5 kwietnia, godz. 18.00

By uczcić prezentację nowej pracy duetu KwieKulik zakupionej przez galerię Tate Modern do kolekcji, instytucja ta wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na specjalny pokaz zrealizowanej przez Zofię Kulik i Przemysława Kwieka trzyekranowej projekcji „Działania z Dobromierzem”. Współpracę tych artystów uznaje się za jeden z najważniejszych fenomenów powojennej polskiej sztuki. Ich prace, począwszy od produkcji obiektów aż do działań zorientowanych na proces, odznaczają się dużym społecznym i politycznym zaangażowaniem. „Działania z Dobromierzem” to dwuletni projekt przedstawiający synka artystów (tytułowego Dobromierza) w różnych sytuacjach, często z wykorzystaniem elementów propagandy z okresu lat 70-tych.

Po projekcji filmu Zofia Kulik będzie dyskutować o sztuce duetu KwieKulik z kuratorami Stuartem Comerem (Tate Modern), Łukaszem Rondudą (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) oraz Maxą Zoller.

Zobacz także: