Dyskusyjny Klub Muzealny
Temat czwarty: płeć jako performans, atrybut, narracja...

  • Dyskusyjny Klub Muzealny
    Amal Kenawy, Podróż, 2004 instalacja wideo, wymiary zmienne dzięki uprzejmości Amal Kenawy Estate. Praca na wystawie "Gdyby dwa morza miały się spotkać"

Muzeum Sztuki Nowoczesnej proponuje cykl spotkań - rozmów o sztuce - inspirowanych formułą klubu dyskusyjnego.

Nawiązując do sposobu działania dyskusyjnych klubów książki i dyskusyjnych klubów filmowych, proponujemy spotkania, w czasie których omawianym „tekstem” będzie wybrana praca z aktualnej zbiorowej wystawy „Gdyby dwa morza miały się spotkać”, przedstawiającej prace artystów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Ukrainy i Polski.

Inspiracją czwartego spotkanie będą te prace z wystawy „Gdyby dwa morza miały się spotkać”, których ważnym wątkiem jest płeć rozumiana jako rola, zbiór atrybutów albo sposób prowadzenia narracji. Z pracami Amal Kenawy, Jumany Manny i Mony Hatoum można zapoznać się przed spotkaniem w interaktywnym przewodniku po wystawie.

Zachęcamy do udziału każdego, kto ma potrzebę spontanicznej wymiany zdań na temat wystawy, skonfrontowania swojego odbioru ze zdaniem innych widzów czy wyrażenia krytycznych opinii.

Dyskusję będzie moderować Anna Roszman, polonistka i kulturoznawczyni współpracująca z działem edukacji Muzeum, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu klubu czytelniczego.

Zobacz także: