Dojrzali Wspaniali
zapraszają na wspólne oglądanie wystaw wraz z Szymonem Maliborskim

  • Dojrzali Wspaniali

    Daniel Rycharski, "Strachy", 2019. Fot. Daniel Chrobak

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na cykl „Dojrzali Wspaniali zapraszają na wspólne oglądanie wystaw”. Spotkania odbywają się na wystawie w każdy czwartek między 16:00 a 18:00.

Spotkania prowadzi opiekunka publiczności i przewodniczka Jolanta Woch oraz zaproszeni przez nią goście: kurator wystawy, krytycy sztuki piszący o pracach Daniela Rycharskiego oraz bezpośredni ich odbiorcy: sąsiedzi artysty ze wsi Kurówko.

Omawianie prac przedstawionych na wystawie trwa około godziny. Później, przy kawie i ciastkach w sali edukacyjnej, możemy wspólnie pooglądać zamieszczone w internecie wywiady z artystą, zapisy performensów i debat na tematy poruszane w jego twórczości.

Nie obowiązują zapisy. Spotkania mają formułę otwartą, dołączyć można w każdej chwili. Udział w cenie biletu (0-5 zł).

Cykl powstał we współpracy z Fundacją Zaczyn od wielu lat działającą na rzecz osób starszych.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Symon Maliborski

historyk sztuki, kulturoznawca, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Publikował m.in. w „Didaskaliach”, „Obiegu”, „Szumie”.

Inne wydarzenia z tego cyklu: