Departament Propozycji. Miasto przyszłości - fantastyczne i futurystyczne wizje Warszawy
WARSZAWA W BUDOWIE 1

Ostatnie spotkanie w ramach Departamentu Propozycji będzie miało charakter podsumowania. Zaprezentują się autorzy najbardziej dalekosiężnych wizji rozwoju miasta, a także wszyscy ci, których propozycje wykraczały poza tematykę poprzednich spotkań.

Departament Propozycji w toku całego festiwalu wykształcił własną dynamikę, wyłoniły się nowe gwiazdy amatorskiej i profesjonalnej varsavianistyki. Władze Warszawy wyraziły zainteresowanie zachowaniem na stałe tej formuły debat publicznych. To także jest propozycja - i ona również zostanie omówiona w najbliższy czwartek. Wciąż można nadsyłać zgłoszenia mailem na adres: propozycje@artmuseum.pl

Czwartkowemu spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa rysunków Tymka Jezierskiego, który dokumentował od początku przebieg Departamentu Propozycji.

Inne wydarzenia z tego cyklu: