Debata o obrazie historii tworzonym przez nowe polskie muzea

Kto, jak i dla kogo buduje obraz historii w nowych polskich muzeach? debata: 22 stycznia 2010 (piątek), godzina 17.00

Uczestnicy:
Jerzy Halbersztadt, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich
Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski
Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum Drugiej Wojny Światowej
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

prowadzenie: Marek Beylin

Sztuka współczesna stała się popularnym narzędziem budowania obrazu najnowszej historii Polski. Sam proces tworzenia opisu tejże historii jest zjawiskiem szeroko dyskutowanym, często wywołującym gorące spory. Rywalizują ze sobą przeciwstawne narracje, a ich wyrazicielami stają się nowo powstające publiczne muzea. Dynamiczny, zróżnicowany obraz przeszłości, jaki wyłania się z tych debat, jest ważną wartością w życiu publicznym. W tej sytuacji istotne jest postawienie pytania kto, jak i dla kogo buduje tenże obraz. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pozostaje stroną w tej dyskusji, równocześnie jednak stara się nie tracić perspektywy krytycznej i próbuje analizować proces zmieniania się sztuki w propagandę.

Debata z udziałem dyrektorów pięciu nowych polskich muzeów jest nawiązaniem do wystawy „3xTAK”, której tematem jest polityczne i społeczne zaangażowanie sztuki.

Zobacz także: