Czy wampiry pochodzą z Ukrainy?
O upiorach i ukraińskim szamanizmie

  • Czy wampiry pochodzą z Ukrainy?

    [Napis: Upiór ukraiński]

Solidarny Dom Kultury Słonecznik zaprasza na spotkanie z Łukaszem Kozakiem, mediewistą i historykiem kultury, które poświęcimy wywrotowym potencjałem ukraińskiego szamanizmu i upióryzmu.  


W swojej brawurowej książce “Upiór. Historia Naturalna” Kozak argumentuje, że upiory - ludzie o dwóch duszach, którzy po śmierci wstają z grobu - to znacznie więcej niż „ludowa demonologia”. Postuluje on traktowanie upiorów jako rzeczywistych osób, z ich własnymi mikrohistoriami, traumami i pamięcią prześladowań. Dowodzi, że upiór (również upir, upier, upyr, opyr, wupar, wpyr, wypiór, łupior), którego źródeł należy szukać na dzisiejszym pograniczu polsko-ukraińskim, polsko-białoruskim, Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Polesiu, uosabiał pamięć wydarzeń z prawdziwego życia, niepokojów i uczynków. Symbolizuje również ludzi, którzy za życia padli ofiarą wykluczenia i prześladowania, przez co nie mogli zaznać spokoju po śmierci.

W trakcie spotkania, które poprowadzą Taras Gembik i Natalia Sielewicz, zastanowimy się czy upiór może być figurą oporu. Co wspólnego ma oświeceniowa rozprawa przeciwko wierze w upiory z buntem wojsk kozackich? Jakie wydarzenie upioryczne opisał w 1890 roku Iwan Franko, pisarz, poeta, uczony i jeden z twórców współczesnej ukraińskiej tożsamości? Jak pamięć o ludowych rytuałach, wiara w wielość dusz, zmiennokształtność i zdolność do ekstatycznej wędrówki pomogła przetrwać kulturze i tożsamości dziesiątek grup etnicznych, które były siłą wcielane do Imperium Rosyjskiego?

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Łukasz Kozak jest mediewistą, medioznawcą, historykiem kultury, autorem książek takich jak: „Upiór. Historia naturalna” i „With Stake and Spade. Vampiric Diversity in Poland”, „Koty: Aleksandra Waliszewska” [T1]. Jest także autorem prac naukowych i popularyzatorskich oraz wykładowcą. Współpracował z licznymi instytucjami kultury i ośrodkami naukowymi przy tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych dla zbiorów cyfrowych.

•••

Солідарний Будинок Культури “Соняшник” запрошує вас на зустріч із Лукашем Козаком, медієвістом та істориком культури, яка буде присвячена диверсійним можливостям українського шаманізму та вампіризму.

У своїй бравурній книзі „Фантом. Природня історія” Козак стверджує, що вампіри - люди з двома душами, які повстають з могили після смерті - це щось більше, ніж „народна демонологія”. Він стверджує, що до рейфів потрібно ставитися як до справжніх людей, з їхніми власними мікроісторіями, травмами та спогадами про переслідування. Він стверджує, що upiór (також upir, upier, upyr, opyr, wupar, wpyr, wypiór, łupior), витоки якого слід шукати в сучасному польсько-українському та польсько-білоруському прикордонні, Поділлі, Волині, Покутті та Поліссі, пам'ять про реальні події, тривоги та вчинки. Він також символізує людей, які за життя стали жертвами відчуження та переслідувань і в результаті не змогли знайти спокій після смерті.

На зустрічі, яку проведуть Тарас Гембік та Наталія Селевич, ми розглянемо, чи вампір може бути фігурою опору. Що спільного між репресіями епохи Просвітництва проти віри у привиди та повстанням козачого війська? Яка примарна подія була описана у 1890 році Іваном Франком, письменником, поетом, вченим та одним із засновників сучасної української ідентичності? Як пам'ять про народні ритуали, віра в існування кількох душ, зміна вигляду та здатність до екстатичної мандрівки допомогли вижити культурі та самобутності десятків етнічних груп, насильно включених до складу Російської імперії?

Зустріч проходитиме польською мовою.

Лукаш Козак - медієвіст, медіалог, історик культури, автор таких книг, як: „Вампр. Природня історія” та „З колом та лопатою. Вампірична різноманітність у Польщі”, „Кішки: Олександра Валішевська” [T1]. Він також є автором наукових та популяризаторських робіт, а також лектором. Він співпрацював з численними культурними установами та дослідницькими центрами у розробці нових технологічних рішень для цифрових колекцій.

 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
Stoisko Warsaw & Kyiv Pride marching for peace Park Świętokrzyski
Świętokrzyska, Warszawa
19:00 Spotkanie Wianek Solidarności | Вінок солідарності | Вянок салідарнасці | Венок солидарностиwielokulturowy wieczór poezji i muzyki | полікультурний вечір поезії та музики | шматкультурны вечар паэзіі і музыкі | мультикультурный вечер поэзии и музыки MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
17:00 Koncert ANGELS OF PEACEKoncert finałowy #AżTak Festiwal 2022 w SDK „Słonecznik” i warsztaty z Lilianną Krych MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Wydarzenie Wykład Lesi PczołkiJęzyk represji jest ich językiem ojczystym MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Premiera książki Baltic Trienniale 14: The Endless FrontierPremiera publikacji MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wykład [Wydarzenie odwołane!] Choreografie SojusznictwaKem Szkoła 2022 MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Wykład Wyobrażenie „Wschodniej Europy". Neokolonialne spojrzenie artystyczne | Лекція: Образ «Східної Європи». Неоколоніальний художній поглядWykład Marii Vorotiliny MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Warsztaty Warsztat: Front kulturalny jako forma oporu w Ukrainie MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Premiera SONIAKH digest MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa