Czy socrealizm był marksizmem? Polska krytyka lat 40. i 50.
Wykład Doroty Jareckiej

  • Czy socrealizm był marksizmem? Polska krytyka lat 40. i 50.

    Pierwszy wykład z cyklu, na zdjęciu: prof. Karol Modzelewski. Fot. B. Stawiarski

Przedostatnim spotkaniem w ramach cyklu „Marksizm i sztuka” będzie wykład Doroty Jareckiej na temat polskiej krytyki w latach 40. i 50.

Wykonawcami socrealizmu polskiej teorii i krytyce sztuki nie byli tylko ludzie lewicy. W latach 1949-1954 główny nurt socrealistycznego dyskursu o sztuce tworzył Juliusz Starzyński, dyrektor przedwojennego Instytutu Propagandy Sztuki, a po wojnie Państwowego Instytutu Sztuki. Tematem wykładu będzie spojrzenie na jego pisarstwo powojenne jako na rozwinięcie stawianych przed wojną tez o dezintegracji obrazu świata w sztuce najnowszej. Pokażę teksty Starzyńskiego jako powiązane z niemiecką krytyką nowoczesności na przełomie wieków. Zapytam, czy można mówić o „marksistowskich” komponentach tego systemu.

Lektura: Tadeusz Dobrowolski, O hermetyzmie i społecznej izolacji dzisiejszego malarstwa, „Odrodzenie” nr 23, 1946, s. 1-3.

Inne wydarzenia z tego cyklu: