Cztery eseje o sztuce
Esej I: Życie i śmierć trzech koncepcji sztuki Bartosza Działoszyńskiego

  • Cztery eseje o sztuce

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na pierwsze spotkanie z cyklu „Cztery eseje o sztuce” Esej I: Życie i śmierć trzech koncepcji sztuki Bartosza Działoszyńskiego

Teraz możemy już postawić pytanie o dzisiejszą kondycję sztuki. Nie o kondycję poszczególnych dyscyplin uznawanych za sztuki: malarstwa, muzyki, poezji, filmu itd., ale o kondycję samego pojęcia sztuki. Czy funkcjonuje obecnie jakaś koncepcja sztuki, mająca co najmniej równie mocną pozycję (lub przynajmniej niewiele słabszą) niż swego czasu koncepcje techne, sztuk wyzwolonych i sztuk pięknych zmysłowo? Czy jesteśmy w stanie prognozować choćby zarys nowej koncepcji sztuki, która byłaby dla nas zadowalająca?
[Bartosz Działoszyński, Życie i śmierć…]

Znakomity esej w duchu historii idei. Panoramiczny pomysł organizujący całość europejskich dziejów refleksji nad sztuką. Autor prezentuje trzy modele – sztuka jako techne, jako ars (artes liberales) i jako art (beaux arts) – a koncepcje sztuki wiąże ze środowiskami językowymi, w których powstawały (odpowiednio: greka, łacina, nowożytne języki europejskie). Odsłania zarazem strukturalną zależność koncepcji sztuki od dominujących koncepcji epistemicznych (episteme, scientia, empiryzm). Esej świetnie napisany, zdyscyplinowany pojęciowo, spójny i klarowny […] przypomina błyskotliwą konstrukcję szkatułkową: komentarze do „zdań” Platona, Arystotelesa, Seneki, Kanta, Benjamina, Heideggera stanowią samodzielne „eseje” w eseju. [z recenzji wydawniczej]

O cyklu:

Bohaterami i gośćmi spotkań będą finaliści/stki III edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi, a przedmiotem rozważań – ich wyróżnione eseje:
„Życie i śmierć trzech koncepcji sztuki” (Bartosz Działoszyński) 
„Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Joanna Bednarek) 
„Sztuka człowieka nowoczesnego” (Jacek Dobrowolski)
„Sztuka i myśl” (Piotr Kozak)

Zobacz także: