Cudzysłowy

  • Cudzysłowy

Najnowsza publikacja Fundacji Profile: Jarosław Kozłowski. „Cudzysłowy”.

Książka jest próbą opowiedzenia o praktyce artystycznej Jarosława Kozłowskiego, opowiedzenia głosami dziesięciu autorów — historyków i krytyków sztuki, badaczy współczesnej kultury, kuratorów współpracujących z artystą. Zebrane w książce teksty zostały napisane z różnych perspektyw badawczych i dają wgląd w różne aspekty twórczości artysty.

Jarosław Kozłowski, uważany za czołową postać ruchu konceptualnego, jest autorem książek artystycznych, inicjatorem wielu znaczących wydarzeń, współautorem międzynarodowej wymiany artystycznej SIEĆ/NET, twórcą Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, kuratorem wystaw, profesorem wielu uczelni i przede wszystkim artystą, którego sztuka stała się ważnym odniesieniem dla młodszych generacji twórców nawiązujących do tradycji refleksji konceptualnej. Z dotyczącymi tej tradycji uproszczeniami polemizują autorzy niniejszej książki w reinterpretacjach praktyki Kozłowskiego, zwłaszcza w analizach wątków zarzucanych bądź nigdy niepodejmowanych w ramach przywiązania do pewników „konceptualnych paragrafów”.

„Cudzysłowy” są wielogłosem sytuującym twórczość Kozłowskiego w splocie różnych dyskursów artystycznych i historycznych. Teksty pisane z punktu widzenia różnych doświadczeń kulturowych pozwalają spojrzeć na jego sztukę w szerszej perspektywie i w kontekście geografii artystycznej konstruowanej poza hierarchią uniwersalnych kanonów.

W spotkaniu udział wezmą: Bożena Czubak, Jarosław Kozłowski, Luiza Nader i Piotr Piotrowski.

Książka pod redakcją Bożeny Czubak
Autorzy tekstów: René Block Bożena Czubak Sabine Folie Cristina Freire Alicja Kępińska Ewa Mikina Luiza Nader Piotr Piotrowski Russell Radzinski Szymon Wróbel

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.\"MKiDN\"