Ciało jako przestrzeń społeczna. Marginesy badań gender i queer

  • Ciało jako przestrzeń społeczna. Marginesy badań gender i queer
    Mirosław Bałka, "Chłopiec i orzeł", kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W czasie wykładu, który będzie miał charakter wykładu performatywnego, przedstawione zostaną podstawowe osiągnięcia badań gender i queer dla wiedzy o ciele i procesach społecznego ucieleśnienia.

W nawiązaniu do dzieł sztuki prezentowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  przedstawiony zostanie punkt przecięcia współczesnej sztuki krytycznej i zaangażowanej humanistyki, którym jest ujawnienie społecznych mechanizmów wytwarzania ciała, płci i seksualności.

Iluzja autonomicznej intymności i „prywatności” zostanie podważone poprzez ujawnienie technik dyscyplinowania ciała i przetwarzania go w uległą maszynę produkcji/reprodukcji/konsumpcji. Techniki te stają się widoczne szczególnie na powierzchni ciał nieposłusznych, w wydarzeniu ciała „eks-centrycznego”, czyli wykraczającego poza krąg tego, co konwencjonalne, „normalne”, oczekiwane, a zatem m.in. w ciele osób płciowo i seksualnie nienormatywnych.
 

Jacek Kochanowski - kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się badaniami gender i queer, socjologią kultury, socjologią ciała, performatyką i badaniami postkolonialnymi. Do swoich badań naukowych włącza refleksje dotyczące sztuki współczesnej, traktując język sztuki jako równoległy do czysto akademickiego dyskursu. Opublikował m.in. Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium tożsamości gejów (Universitas, 2004), Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer (W-Z, 2009), Socjologia seksualności. Marginesy (WN PWN 2012).
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: