Chaos przestrzenny i miasto XXI wieku
WARSZAWA W BUDOWIE 4

  • Chaos przestrzenny i miasto XXI wieku

    Chaos przestrzenny i miasto XXI wieku

Sesja poświęcona najciekawszym współczesnym zjawiskom urbanistycznym w krajach Południa, w których przedefiniowane zostały podstawowe pojęcia używane do opisu miast.

Opozycja między „chaosem” a modernistyczną ideą „ładu przestrzennego” okazała się nieadekwatna do czekających na nas wyzwań. Czy wizja uporządkowania przestrzeni miejskiej jest zatem kolejną utopią?

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Joanna Kusiak

Warszawa: Porządki chaosu

Jeśli czasy postsocjalistycznej transformacji miałyby swojego ducha dziejów (Zeitgeist), według bułgarskiego urbanisty Kiryla Stanilova byłby nim chaos. Rzeczywiście, od 1989 słowo “chaos” uporczywie powraca w codziennych rozmowach, niezliczonych komentarzach prasowych i akademickich artykułach. Niemniej nie jest wcale pewne, czy “chaos” jako koncept teoretyczny powinno się umieszczać w ramach modernistycznej dychotomii porządku i nieporządku. Słowo “chaos” jest raczej postmodernistycznym słowem-kameleonem, które - by pozostać w heglowskich ramach pojęciowych - ma swoją polityczną “chytrość”, analogiczną do heglowskiej chytrości rozumu. Owa chytrość sprawia, że pewne rodzaje systemowej przemocy wydają się przypadkowe, a nie właśnie generowane przez system. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest różnica pomiędzy (I) “chaosem” jako pojęciem używanym politycznie w dyskursie publicznym, (II) chaosem jako systemem współzawodniczących miejskich porządków i wreszcie (III) chaosem jako materialną strategią oddolnej walki mieszkańców o prawo do współkształtowania miejskiego życia.

Używając przykładów ze współczesnej Warszawy chcę pokazać, w jakich politycznych i funkcjonalnych kontekstach słowo “chaos” pojawiało się w polskiej debacie publicznej, pokazując zarazem, jakie porządki władzy i systemy dominacji skrywały się za zasłoną dymną “chaosu”. Odnosząc się do badań pozostałych mówców chcę również otworzyć dyskusję o znaczeniu, jakie doświadczenie miast postsocjalistycznej Europy Środkowo-Wschodniej może mieć dla współczesnej debaty dotyczącej globalnego urbanizmu. Debata ta do tej pory skoncentrowana była głównie na osi Północ-Południe, nie dostrzegając specyfiki wschodnioeuropejskiego doświadczenia miejskości.

Filip de Boeck, profesor antropologii na Katholike Universitet Leuven. Prowadzi badania w Kongo, autor szeregu artykułów, książki Kinshasa: tales of the invisible city (2004) oraz filmu dokumentalnego „Cemetery State”.

Joanna Kusiak, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, aktywistka miejska, współredaktorka książki Chasing Warsaw: Socio-Material Dynamics of Urban Change (2012).

AbdouMaliq Simone, profesor socjologii na University College London, urbanista i aktywista miejski, autor For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities (2004) oraz City Life from Jakarta to Dakar: Movements at the Crossroads (2010).

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
12:00 Warsztaty Drukowany sprzedawcaWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Warsztaty Reklama to sztukaWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Warszawiacy oprowadzają. Andrzej ChyraWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:00 Warsztaty Muzeum reklamyWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskieWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Warsztaty Filtrowa do usług. Druga część gry konsultacyjnejWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
20:00 Film Obsession. Reklama i konsumpcja w polskim filmie artystycznymWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Spotkanie Fotografia miast w dobie reklamy outdoorowejWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
20:00 Film This Space AvailableWARSZAWA W BUDOWIE 4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa