Buntownicza filozofka życia
Oprowadzanie filozoficzne po wystawie „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA”

  • Buntownicza filozofka życia
  • Buntownicza filozofka życia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na ostatnie i podsumowujące spotkanie w ramach cyklu oprowadzań filozoficznych po wystawie „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA”.

Buntownicza postawa Miriam Cahn wyraża się w jej stosunku wobec dotychczasowej sztuki oraz w podejściu do twórczości artystycznej. Cahn zawsze tworzy bezkompromisowo i na własnych warunkach, co odzwierciedla się zarówno w tematyce poruszanej przez artystkę jak i sposobie tworzenia. Bunt polega na bezkompromisowym sprzeciwie wobec wszelkich form opresji, dominacji i przemocy, które artystka obserwuje w świecie jej życia. Sztuka przybiera formę komentarza rzeczywistości oraz protestu wobec niesprawiedliwości i nierówności w świecie.

Miriam Cahn jest filozofką, gdyż podejmuje namysł nad granicami reprezentacji artystycznej. Cahn stara się naruszać tabu zarówno własne jak i odbiorców, konfrontując nas z tym, co niewygodne, niepokojące czy wyparte. Punktem odniesienia są zawsze jej emocje czy przemyślenia na temat otaczającej nas rzeczywistości. Najogólniejszym tematem jej prac jest życie w najrozmaitszych przejawach i odcieniach. Namysł filozoficzny dotyczy również sposobu tworzenia, artystka rozważa status ciała w procesie twórczym.

Oprowadzanie filozoficzne będzie okazją, aby retrospektywnie poruszyć wątki tematyczne, które pojawiły się przy okazji wcześniejszych spotkań na wystawie. Ponadto postaramy się przestawić Miriam Cahn jako buntowniczą filozofkę życia, a następnie zastanowimy się nad sensem tego określenia.

Między sztuką a filozofią nie ma ostrej granicy, dziedziny te przenikają się, obie pomagają nam lepiej rozumieć świat, innych i nas samych. Zarówno sztuka jak i filozofia zadają nam pytania, prowokując do poszukiwania odpowiedzi, jednak różnica leży w medium – sztuka posługuje się wizualnością i doświadczeniem, natomiast filozofia jest sferą pojęć i dyskursywnego języka.

Prace Miriam Cahn obrazują zmianę w patrzeniu na człowieka, która nastąpiła w XX wieku w naszej kulturze. Człowiek został wpisany w świat jego życia – nie jest już czystym podmiotem naprzeciw świata przedmiotów. Współczesny namysł filozoficzny namysł nad człowiekiem skupił się na takich kwestiach jak cielesność, płeć, pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny, itd. Filozofia zadała pytania o ciało oraz jego status, który jest specyficzny, gdyż z jednej strony ciało przynależy do świata (jako przedmiot wchodzący w interakcje z innymi przedmiotami), ale z drugiej strony ciało jest moje, współkonstytuuje moją tożsamość, stanowiąc granicę między mną a światem. Nadejście filozofii feministycznej w XX wieku spowodowało zadanie pytań o kobiecy punkt widzenia i doświadczenie świata, o wpływ ciała (jego płci) na poznanie, o opresję i dominację androcentryzmu. Natomiast pod wpływem psychoanalizy upada mit o całkowitej przejrzystości podmiotu – okazało się, że skrywa on ogromne pokłady nieświadomości, które dochodzą do głosu w sytuacjach afektywnych. W twórczości Miriam Cahn niezwykłe jest to, że zawiera ona wszystkie wątki poruszone powyżej, a jej malarstwo ma ogromy potencjał filozoficzny, który postaramy się odkryć przy okazji cyklu oprowadzań filozoficznych.

Wysiłek filozofowania trafnie wyraża metafora drogi, podejmowanie myślenia jest nieprzewidywalne, czasami pewne ścieżki prowadzą nas do pięknych widoków, a czasami pewne drogi okazują się ślepe. Żywiołem filozofii jest rozmowa, dlatego postaramy się uniknąć formy wykładu, a skupimy się na dialogowaniu. Zapraszamy do wspólnej podróży, której kierunek będzie zależał również od Państwa!

Adrian Krupa, filozof zafascynowany światem sztuki współczesnej, który szuka związków między sztuką a filozofią w celu lepszego rozumienia świata i nas samych. Adrian pracuje jako przewodnik i opiekun publiczności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz jest doktorantem w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fenomenologii, filozofii hermeneutycznej i estetyki.

Bernard Wnuk, student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się sztuką polską po 1945 roku, performance i dwudziestowieczną filozofią francuską.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: