Artur Jerzy Filip „Wielkie plany w rękach obywateli”
premiera książki

  • Artur Jerzy Filip \
    fot. Justyna Chmielewska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundacja Bęc Zmiana zapraszają na premierę książki Artura Jerzego Filipa „Wielkie plany w rękach obywateli”.

Co byłoby, gdyby obywatele mogli inicjować i realizować wielkie wizje urbanistyczne zupełnie oddolnie? I gdyby dysponowali środkami, by swoje plany skutecznie wdrażać i chronić? Czy byłoby to zagrożeniem, czy nową szansą dla planowania miast? Jak stworzyć narzędzie, które pozwalałoby zrzeszać koalicjantów, budować trwałe relacje z lokalnymi władzami publicznymi, współdecydować o wydatkowaniu miejskich środków? Dzisiaj każda grupa kombinuje, jak może: zawiązując nieformalne porozumienia, podpisując listy intencyjne, odwołując się do lokalnych partnerstw i inicjatyw. Czy możliwe jest jednak wprowadzenie współzarządzania jako narzędzia urbanistycznego?

„Od zapowiedzi podważenia powszechnie panującego przekonania, przez szczegółową analizę przypadku, do prawdziwego spotkania z bohaterami, autentycznymi twórcami Szlaku, Artur Jerzy Filip zamienia na ogół nudnawą dla nieprofesjonalnego czytelnika pracę naukową w trzymającą w napięciu lekturę na pograniczu literatury faktu i fascynującej wizji”.

Profesor Konrad Kucza-Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (fragment recenzji)

Spotkanie poprowadzi Artur Celiński z Magazynu Miasta, a w dyskusji obok autora wezmą udział Monika Konrad, wicedyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy odpowiedzialna za przygotowanie nowego masterplanu stolicy i Tomasz Fudala, kurator Muzeum i festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Artur Celiński

politolog, konsultant, miejski aktywista, ekspert ds. polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta. Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor ponad 10 raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej w polskich miastach. Członek Zespołu ds. polityk lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury. Gościnnie pracuje jako wykładowca akademicki (UW, UKSW, ASP w Warszawie).

Artur Jerzy Filip

badacz i praktyk innowacyjnych form międzysektorowego współzarządzania projektami miejskimi. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz stały współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Tomasz Fudala

historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Interesuje się architekturą, wystawiennictwem, czego dotyczyła jego wystawa „Przestrzeń między nami”. Kuratorował w latach 2009-2017 festiwal WARSZAWA W BUDOWIE organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy. Prowadzi projekt konserwacji Domu Hansenów w Szuminie. Publikował w następujących czasopismach: "Domus", "Artforum", "Odra", "Obieg", "Czas Kultury". Otrzymał nagrodę krytyków im. Jerzego Stajudy oraz medal Bene Merentibus Stowarzyszenia Architektów Polskich za zasługi dla architektury polskiej. 

Monika Konrad

absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Praktykę zawodową zdobyła m.in w pracowniach OMA i Claus en Kaan Architecten w Holandii, w ostatnich czterech latach pracowała na stanowisku dyrektora ds. projektów w KB Strełka w Moskwie. Aktualnie Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Zobacz także: