Architektura w globalnym socjalizmie
Seminarium z Łukaszem Stankiem

  • Architektura w globalnym socjalizmie
    Unity Hall, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana, fot. Łukasz Stanek, 2018

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w seminarium towarzyszącemu nowej publikacji dr. Łukasza Stanka „Architektura w globalnym socjalizmie: Europa Wschodnia, Zachodnia Afryka i Bliski Wschód w czasie zimnej wojny” (Princeton University Press, 2020). 

Seminarium jest otwarte dla studentów, doktorantów i badaczy zainteresowanych powojenną historią architektury w Polsce i w Bloku Wschodnim, globalną historią urbanizacji, czy związkami architektury i ekonomii-politycznej. Dyskusja seminaryjna oparta będzie o wystąpienie autora i lekturę fragmentów publikacji „Architektura w globalnym socjalizmie: Europa Wschodnia, Zachodnia Afryka i Bliski Wschód w czasie zimnej wojny”.

Więcej informacji o książce: na stronie wydawnictwa Princeton University Press.

Zgłoszenia w postaci uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max 200 słów) i krótkiego biogramu (100 słów) prosimy nadsyłać na adres: zapisy@artmuseum.pl do 24 stycznia 2020. Wybrani uczestnicy zostaną poinformowani do 29 stycznia.

dr Łukasz Stanek

jest starszym wykładowcą w Szkole Architektury Uniwersytetu w Manchesterze. Bada historię współpracy między Blokiem Wschodnim a krajami tzw. „Trzeciego Świata” na polu architektury w okresie zimnej wojny. Nowa publikacja autora, „Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, jest całościowym opracowaniem i krytyczną analizą tego zjawiska. Na podstawie badań archiwalnych zebranych na czterech kontynentach oraz wywiadów, Stanek rekonstruuje historię powojennej urbanizacji Akry, Lagos, Bagdadu, Abu Dhabi i Kuwejtu poprzez historię projektów realizowanych w tych miastach przez lokalnych architektów, urbanistów i firmy budowlane m.in z Polski, Związku Radzieckiego, Bułgarii, Rumunii, czy Jugosławii.

Zobacz także: