Alfabet
Performans Pauliny Ołowskiej

  • Alfabet
    "Alfabet" w MoMA, Nowy Jork, fot. W. Kaligofsky

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na kończący wystawę „W sercu kraju” performans Pauliny Ołowskiej, autorki m.in. cyklu kolaży, znajdującego się w kolekcji Muzeum.

„Alfabet” Pauliny Ołowskiej inspiruje się książką „ABECEDA” Karela Teiga, kluczowej postaci czeskiej awangardy, który w 1926 roku, we współpracy z Milcą Mayerovą, stworzył eksperymentalny „ruchomy alfabet”.

Nawiązując do tego projektu, Paulina Ołowska łączy rytmikę z konstruktywistyczną fascynacją typografią i zwraca uwagę na retoryczną funkcję tańca: troje performerów układa swoje ciała w 26 liter, od A do Z, i zderzając alfabet języka pisanego z „alfabetem” gestów i ruchów stwarza nowy system wyrażania znaczeń.

„Alfabet” Ołowskiej toczy się ponadto w dialogu z wierszami Josefa Strau, Frances Stark i Paulusa Mazura, które są dla tancerzy z jednej strony źródłem i podstawą (litery wynikają niejako z czytanego przez narratora tekstu i tworzą z nim niespodziewane dialogi), z drugiej zaś, są dla nich zwykłą muzyką (ich ciała-litery są mniej lub bardziej ekstrawaganckimi figurami tańca). Takie rozluźnienie zbyt sztywnego podejścia do języka i znaczeń, „poezja zmysłów” – jak mówił o swoim alfabecie Teige, zdają się być dla Pauliny Olowskiej sposobem na pokazanie elastyczności i dynamiki języka, a także wielości sposobów komunikacji.

„Alfabet” był po raz pierwszy pokazany w Berlinie w 2005 roku (Galerie Meerrettich), a w 2012 roku w nowojorskim Museum of Modern Art.

Zobacz także: