Akademia Otwarta dobiegła końca.

Druga edycja programu Akademia Otwarta dobiegła końca. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu tego projektu.

Akademia Otwarta była wspólnym przedsięwzięciem Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Z jednej strony za cel postawiliśmy sobie konfrontowanie z innymi możliwymi sposobami funkcjonowania uczelni artystycznych na świecie, żeby czerpać z nich inspirację dla zmian. Z drugiej strony Muzeum chciało poznać swoją naturalną publiczność i partnerów - 
przyszłych artystów i zastanowić się, jak młode Muzeum może współpracować z 
młodymi artystami.

Program ten miał na celu stworzenie jak najszerszej płaszczyzny wymiany idei i doświadczeń, a nasze działania zakładały ożywienie, rozruch, zmiany czy wreszcie tytułowe otwarcie Akademii. 

Nie wszystko się udało, ale pozostaje wrażenie większej wewnętrznej dynamiki Akademii.

Jako organizatorzy mamy poczucie, że był to jedynie początek długiego procesu potrzebnych zmian: udzielania głosu studentom, patrzenie na uczelnię z innej perspektywy, inspirowania wewnętrznych ruchów na rzecz reformowania i otwierania.

Rezultat wyborów rektorskich stawia pytanie, w którą stronę pójdzie uczelnia. Czy pozostanie zachowawcza, czy będzie się zmieniać? Czekamy na wyraźne sygnały, bo ciągle chcemy akademii żywej, twórczej, która będzie dawać impulsy do nowych artystycznych przedsięwzięć. Muzeum pozostaje zainteresowane działaniami studentów, chce tworzyć partnerskie warunki współpracy.


Dziękujemy studentom za liczny udział w spotkaniach i aktywność. Pozostajemy rozczarowani brakiem zainteresowania ze strony pedagogów.

Pozorny spokój wcale w rozwoju studentów nie jest potrzebny. A o studentów przecież tu chodzi.

Joanna Mytkowska
Marta Dziewańska
Mirosław Bałka

Inne wydarzenia z tego cyklu: