Adam Linder: Some proximity

  • Adam Linder: Some proximity

    Adam Linder, Choreographic Service No.2, Some Proximity (2014). Dwoje tancerzy i pisarz, zmienny czas trwania. Fot. Polly Braden. Dzięki uprzejmości Polly Braden/Frieze.

W ostatni weekend wieńczący wystawę Andrzeja Wróblewskiego “Recto/Verso: 1948–1949, 1956–1957”, zapraszamy na najnowszy performans australijskiego artysty Adama Lindera, zatytułowany „Some Proximity/ Choreographic Services”, w którym Linder sproblematyzuje instytucjonalny i ekonomiczny wymiar zjawiska performansu.

Na podstawie kontraktu o wykonanie „usługi choreograficznej“ Linder wraz z zaproszonym przez siebie tancerzem Justinem Kennedym przez kilka godzin w sobotę i niedzielę „ucieleśniać“ będzie krótkie refleksje na temat sztuki, aktualnie trwających wystaw oraz siedziby Muzeum. Swój performatywny komentarz Linder i Kennedy kreować będą w oparciu o impresje krytyka Joanthana P. Watts, który przekazywać je będzie tancerzom w czasie rzeczywistym spacerując po Muzeum.

Usługa choreograficzna została zakontraktowana na okres dwóch dni od godziny 13.00 do 16.00.