888 88 79 88
Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców

  • 888 88 79 88

Przez ostatnie dwa dni wystawy „Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców” w Muzeum nad Wisłą zagoszczą elementy wystawy „888 88 33 79 88”, której celem jest zachęcenie Ukrainek do korzystania z pomocy Feminoteki, w tym z numeru zaufania – tytułu wystawy, który działa codziennie w godz. 14:00 – 19:00.

 

Jest to efekt współpracy Muzeum i Fundacji Feminoteki w ramach działań przeciwko przemocy, której doświadczają kobiet z Ukrainy. Wspólnym mianownikiem obu wystaw jest postać społecznie zaangażowanej ukraińskiej artystki Yulii Krivich.

Dzięki tekstom Sylwii Chutnik, Agaty Napiórskiej oraz Agnieszki Szpili, opracowanym na podstawie prawdziwych historii kobiet, które zgłaszają się do Fundacji można dowiedzieć się, na czym polega pomoc Feminoteki. Herstorie zostały zarejestrowane na telefonach stacjonarnych specjalnie zaprojektowanych przez Pana Generatora.

Instalacja Feminoteki podróżowałą po Polsce od listopada 2022 do czerwca 2023, odwiedziła 16 polskich miast i miejscowości. Była dostępna przez 146 dni i zobaczyło ją ponad 3 tysiące osób, a projekt wsparło ponad 50 lokalnych organizacji i instytucji.
9–10 grudnia to też ostatnie dwa dni kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

• • •

Виставка 888 88 33 79 88 - Refugees Welcome
Протягом останніх двох днів виставки Refugees Welcome в MSN діятимуть елементи виставки 888 88 33 79 88, метою яких є заохочення українських жінок користуватися допомогою Фонду Фемінотека, зокрема номером телефону довіри – назва виставки. , який доступний щодня в годинах: 14:00 – 19:00.


Це результат співпраці Музею та Фонду Фемінотека в рамках діяльності проти насильства, якого зазнають жінки з України. Спільним знаменником обох виставок є соціально заангажована українська художниця Юлія Кривич.
Завдяки текстам Сільвії Хутнік, Агати Напьорської та Аґнєшки Шпіли, заснованих на реальних історіях жінок, які звертаються до Фундації, можна дізнатися, у чому полягає допомога Фемінотеки. Історії були записані на стаціонарні телефони, спеціально розроблені Паном Генератором.

Інсталяція Фемінотеки мандрувала Польщею з листопада 2022 року по червень 2023 року, відвідавши 16 польських міст і містечок. Вона була доступна протягом 146 днів і її переглянули понад 3000 людей, а проект підтримали понад 50 місцевих організацій та установ. 9–10 грудня також є останніми двома днями кампанії «16 днів протидії гендерному насильству».

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: