5 lat Historii Mówionych Nowoczesności
Finałowa prezentacja archiwum

  • Grafika stworzona ze zdjęć portretowych

6 czerwca na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostanie udostępniona finałowa odsłona Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności. Z tej okazji zapraszamy na publiczną prezentację wieńczącą wspólny projekt badawczy Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dawnego Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną). 

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca o godzinie 18:00 w Auli na II piętrze budynku Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Wydarzenie poprowadzi Magdalena Drągowska. Wezmą w nim udział teoretycy: prof. Luiza Nader, prof. Agnieszka Popiel, dr Piotr Filipkowski, dr Piotr Słodkowski oraz studenci: Weronika Orłowska, Małgorzata Głuchowska, Kalina Sendułka i Jan Prange-Barczyński. 

W zbiorze Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności znajdują się rozmowy biograficzne z 52 osobami, a łączna długość udostępnionych materiałów dźwiękowych i filmowych wynosi 125 godzin.

Projekt powstał w efekcie rozmów Magdaleny Drągowskiej i Roberta Jarosza z Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej (AAiA MSN) z profesorem Waldemarem Baraniewskim, profesorą Luizą Nader i doktorem Piotrem Słodkowskim (WBASK ASP). U jego podstaw leży potrzeba wypracowania nowych metod badania sztuki nowoczesnej, w tym usankcjonowania narzędzia badawczego, jakim jest oral history (historia mówiona), w powojennej historii sztuki oraz potrzeba udokumentowania opowieści artystek i artystów, krytyczek i krytyków sztuki.

 

Metoda wywiadu narracyjnego pozwala na wielowarstwową rejestrację opowieści życia, podążanie za pamięcią i wątkami wybranymi przez narratorkę lub narratora. W odróżnieniu od wywiadu dziennikarskiego, w którym dąży się do uzyskania konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania, wywiad narracyjny pozwala rozmówcy na otwartość i swobodę wypowiedzi. Natomiast odbiorcy ułatwia poznanie i zrozumienie środowiska, kontekstów oraz przyczyn kształtowania się osobowości rozmówców, dokonywanych przez nich wyborów życiowych lub braku możliwości dokonania wyboru. Historie Mówione Nowoczesności są dodatkowym źródłem informacji oraz bazą wywiadów dotyczących powojennej historii sztuki, potencjalnie inicjują nowe projekty badawcze.

Zajęcia w ASP prowadzili: prof. hab. Luiza Nader i dr. Piotr Słodkowski na WZKW ASP. Zapraszali ekspertki i ekspertów z dziedziny socjologii, historii i archiwistyki, którzy uczą teorii i praktyki oral history w cyklach seminariów, wykładów i warsztatów. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in.: dr Patrycja Dołowy, dr Dorota Jarecka, dr hab. Dobrochna Kałwa, Adriana Kapała, dr Katarzyna Madoń-Mitzner, dr Tomasz Ferenc, dr Piotr Filipkowski, Jarosław Pałka, Zofia Reznik, dr Piotr Szenajch, dr Piotr Słodkowski, dr hab. Joanna Wawrzyniak. Seminaria prowadzili artyści Karol Radziszewski i Jaśmina Wójcik.

Kuratorka i producentka Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności:
Magdalena Drągowska

Koordynacja ze strony ASP:
prof. ASP, dr hab. Luiza Nader, prof. ASP, dr Piotr Słodkowski

Koordynacja ze strony MSN:
Magdalena Drągowska i Robert Jarosz
 

Dziękujemy artystkom i artystom, pedagogom artystycznym, krytyczkom i krytykom sztuki, kuratorkom i kuratorom:

Annie Baumgart, Markowi Budzyńskiemu, Oskarowi Dawickiemu, Janowi Dobkowskiemu, Teresie Gierzyńskiej, Łukaszowi Gorczycy, Izabelli Gustowskiej, Protowi Jarnuszkiewiczowi, Wojciechowi Jarząbkowi, Kojiemu Kamoji, Annie Konik, Malwinie Konopackiej, Barbarze Konopce, Łukaszowi Korolkiewiczowi, Jerzemu Kosałce, Bożenie Kowalskiej, Grzegorzowi Kowalskiemu, Katarzynie Kozyrze, Zofii Kulik, Aleksandrze Kubiak, Małdze Kubiak, Agnieszce Kurant, Iwonie Lemke-Konart, Piotrowi Lutyńskiemu, Zbigniewowi Makarewiczowi, Jolancie Marcolli, Janowi Mioduszewskiemu, Jarosławowi Modzelewskiemu, Krystynie Piotrowskiej, Ance Ptaszkowskiej, Józefowi Robakowskiemu, Markowi Rogulskiemu, Tadeuszowi Rolke, Andzie Rottenberg, Adamowi Rzepeckiemu, Tomaszowi Sikorskiemu, Jackowi Staniszewskiemu, Andrzejowi Strumiłło, Jerzemu Treutlerowi, Zbigniewowi Warpechowskiemu, Ryszardowi Waśko, Wiesławie Wierzchowskiej, Karolinie Wiktor, Romanowi Woźniakowi, Gustawowi Zemle.


Dziękujemy za przeprowadzenie i opracowanie wywiadów:

Zofii Chmielewskiej, Ernestowi Małkiewiczowi, Tytusowi Niewiedziałowi, Agnieszce Kalicie, Antoninie Ulatowskiej, Anieli Trojanowskiej, Paulinie Brol, Franciszkowi Sienkiewiczowi, Zofii Banaś, Katarzynie Trzeciak, Zuzannie Wielgo, Jędrzejowi Zakrzewskiemu, Łukaszce Staszkiewicz, Janowi Prange-Barczyńskiemu, Agacie Ostrowskiej, Karolinie Szeląg, Mikołajowi Krupie, Monice Zaleszczuk, Kalinie Sendułce, Agacie Grabowskiej, Robertowi Jaroszowi, Julii Kusiak, Juli Antczak, Ewie Behrens, Jacqueline Irene Horodyńskiej, Weronice Orłowskiej, Wandzie Kaczor, Karolinie Szymie, Juliannie Żarczyńskiej, Małgorzacie Głuchowskiej, Natalii Saji, Zuzannie Wilskiej, Magdalenie Drągowskiej, Franciszkowi Smorędzie, Tomkowi Fudali, Miriam Sadowskiej, Mai Śmigielskiej i Karolinie Zawadzkiej.
 

Polecamy: