29.10.2016
Performans Romana Stańczaka

  • 29.10.2016
    Roman Stańczak, "29.10.2016", 2016, kartka z kalendarza i atrament. Dzięki uprzejmości artysty

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na performans Romana Stańczaka „29.10.2016”.

Pokaz tylko dla widzów dorosłych!

 

Roman Stańczak, rzeźbiarz, artysta wizualny i performansu. Jego radykalne oeuvre i artystyczne postawy przynależą i sięgają korzeniami do jedynej w powojennej Polsce anarchistycznej generacji, wzrastającej w latach 80. i na poczatku lat 90. Mimo klasycyzujących tendencji, prace i performanse Stańczaka uznać należy za czołowe w nurcie „negowania przystosowawczych zachowań, rządzących otaczającą [artystę] rzeczywistością”.

W tym duchu Roman Stańczak przygotuje nowy performans dla Muzeum, jeszcze raz podejmując temat cielesności i formy/rzeźby w czasie i w ruchu - rozumianych nie tylko jako idea czy sfera anegdotyczna, ale przede wszystkim jako wyższe plastyczne działanie. „29.10.2016” jest powrotem artysty do działań w polu performansu.
 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz także: