Sieć liderów i liderek dostępności

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ma przyjemność gościć inicjatywę zrzeszającą i wzmacniającą osoby udostępniające kulturę.

Sieć Liderek i Liderów Dostępności to grupa zrzeszająca i wzmacniająca osoby działające na rzecz zwiększenia dostępu do kultury. Została powołana w 2019 roku przez Annę Żórawską, żeby dzielić się z kadrami kultury wieloletnim doświadczeniem Fundacji Kultury bez Barier. Jedną z uczestniczek pierwszego zjazdu Sieci oraz beneficjentką programu szkoleń i mentoringu była koordynatorka Muzeum Dostępnego.

Do naszej grupy należą osoby z całej Polski, ale wzmacniamy się pokonując dzielący nas dystans. W 2022 roku spotykamy się raz na miesiąc w hybrydowej formule: w Muzeum na Pańskiej oraz online. Dyskutujemy na aktualne tematy związane z wdrażaniem dostępności.

W pierwszym półroczu spotkamy się

  • 10 marca
  • 2 kwietnia
  • 19 maja
  • 30 czerwca

Spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy wierzą w dostępną kulturę.