Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Stanowisko recepcji jest wyposażone w pętlę indukcyjną. Aby korzystać z pętli indukcyjnej należy ustawić aparat słuchowy lub implant ślimakowy w trybie cewki telefonicznej (T).

Na czas wydarzeń organizowanych w Muzeum nad Wisłą można wypożyczyć z recepcji tour guida z przenośną pętlą indukcyjną. Potrzebę taką należy zgłosić na recepcji.
 
W recepcji Muzeum nad Wisłą dostępny jest tłumacz online na Polski Język Migowy. Tłumacz jest dostępny w godzinach: poniedziałek 8-18, wtorek 8-17, środa 8-20, czwartek 8-20, piątek 8-17. Można również skorzystać z tłumaczenia na PJM treści z naszej strony internetowej.

Na każdej z wystaw w Muzeum nad Wisłą organizowane są spotkania w Polskim Języku Migowym. Istnieje również możliwość zorganizowania dodatkowych oprowadzań w PJM dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy: muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Na stronie projektu Czytanie Obrazów dostępne są opisy w PJM wybranych prac z kolekcji Muzeum.