Performans

Zakładka „Badania" zawiera dokumentacje studiów nad performansem prowadzonych w Muzeum od 2008 roku. 

Prezentujemy tu wydarzenia performatywne i dyskutujemy o sposobach, w jakie performans rozsadza petryfikujące ramy naszych przyzwyczajeń w myśleniu tak o sztuce, jak o świecie (cykl „Punkty styku. Performans i współczesność”), tropimy mniej znane narracje i historie performansu („Poza kadrem/Poza centrum”) i na bieżąco staramy się formułować pytania, które jak sam performans aktywnie podejmują kwestie bycia tu i teraz: w sztuce i w otaczającej rzeczywistości.