Sztuka o człowieku
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku

 • Sztuka o człowieku
  Widok wystawy "Zofia Rydet. Zapis, 1978-1990", fot. B. Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza grupy zorganizowane na cykl spotkań kierowany do osób z dysfunkcją wzroku.

W skład cyklu wchodzą trzy spotkania odbywające się w dogodnych dla grupy terminach. Każde spotkanie trwa 90 minut i składa się z dwóch części: rozmowy i warsztatu. Spotkania odbywają się w oparciu o bieżące wystawy Muzeum. Zapisu grupy można dokonać pod adresem mailowym zapisy@artmuseum.pl lub pod numerem telefonu 22 596 40 00.

Wydaje się, że człowiek jest najczęstszym tematem wszelkich działań twórczych. Wszak każdy z nas jest najbardziej zainteresowany sobą samym. Nie ma zaś innej metody dowiedzenia się czegoś o sobie, jak tylko szukanie własnego „lustrzanego odbicia” w innych ludziach. W sztuce może być mowa o różnych aspektach bycia człowiekiem, społecznym, kulturowym, biologicznym, indywidualnym i zbiorowym. Z pewnością warto to prześledzić i znaleźć, być może, własną definicję człowieka.

I. Człowiek jako podmiot i przedmiot sztuki

Przebieg zajęć

 • analiza relacji człowiek-przedmiot (w oparciu o fotografie Z.Rydet)
 • na ile fotografia jest wiarygodnym źródłem informacji?
 • audiodyskrypcja wybranych fotografii z analizą sposobu pokazania w nich człowieka bohaterowie naszego życia - kogo zachowujemy na kliszach pamięci?

II. Artysta o sobie samym czyli sztuka jako forma autorefleksji

Przebieg zajęć

 • jaka była rola Zofii Rydet w metodzie realizacyjnej, którą obrała?
 • czy była jedynie zewnętrznym obserwatorem rzeczywistości?
 • wątki osobiste w twórczości, analiza przykładów (L.Bourgeois, A.Szapocznikow, H.Stażewski, K.Kozyra)

Warsztat:

 • tworzenie autoportretów
 • uczestnicy mają szansę dotknąć/poznać pracę innego autora i próbują powiedzieć coś o danej osobie na podstawie stworzonego przez nią autoportretu

III. Sztuka jako narzędzie poznania drugiego człowieka

Przebieg zajęć

Rozmowa:

 • jak możemy poznać drugiego człowieka?
 • co to znaczy budować relacje i jak sztuka może być w tym pomocna?
 • analiza przykładów - inni artyści
 • muzeum jako miejsce spotkania, kontakt bezpośredni człowiek-człowiek oraz zapośredniczony, poprzez dzieło

Warsztat:

 • każda para uczestników ma czas na zadanie sobie wzajemnie pytań, takich, które pozwolą jak najlepiej poznać drugą stronę; na stole znajdują się przedmioty o różnych kształtach, wielkościach, fakturach; każda z osób ma wybrać taki, który jej zdaniem najlepiej opisuje partnera/kę, a potem to uzasadnić

Zajęcia są prowadzone przez Karolinę Żyniewicz - absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, artystkę wizualna, która sztukę traktuje jako najszersze możliwe pole badawcze. Interesuje ją twórczy eksperyment z udziałem różnych form materii organicznej, w tym ludzi. Jej działania mają charakter interdyscyplinarny, na pograniczu sztuki i nauki, głównie biologii. Niezwykle istotny jest dla niej edukacyjny wymiar sztuki (stąd m.in. współpraca z działem edukacji MSN). Tworzy sytuacje badawcze dotyczące stanów granicznych, obrzydzenia, odrzucenia, lęku. Stawia na bezpośrednie relacje międzyludzkie oraz relacje człowieka z innymi istotami żywymi, promując ideę posthumanizmu. Ostatnio żyje i pracuje twórczo z owadami. Z jej twórczością można zapoznać się na stronie.

Scenariusze można pobrać w formie PDF: Sztuka o człowieku.

Zobacz także: