Skwer Cubryny. To lubię?
ankieta

  • Skwer Cubryny. To lubię?

    Muzeum nad Wisłą, fot. Good Looking Studio

Skwer Kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny” to warszawski teren zieleni położony  w sąsiedztwie ważnych miejsc na mapie Warszawy – Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik i Bulwarów Wiślanych.

Obecnie skwer zajmuje Muzeum nad Wisłą, czyli tymczasowa przestrzeń wystawiennicza Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Ze względu na przejściowy charakter rezydentury Muzeum (do ukończenia budowy nowego budynku przy placu Defilad) warto zastanowić się, jak skwer „Cubryny” mógłby  wyglądać i jaką pełnić funkcję. Co należałoby zmienić, aby stał się spójnym elementem śródmiejskiej zieleni i mógł wjak najlepiej służyć mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, a także wpływać na lokalne warunki klimatyczno-przyrodnicze.

Poniższa ankieta ma na celu określenie bieżącego sposobu użytkowania skweru, preferencji jego obecnych i potencjalnych użytkowniczek i użytkowników oraz tego, co chcieliby w skwerze zmienić. 

Dane uzyskane za pośrednictwem ankiety posłużą do opracowania wytycznych projektowych na potrzeby pracy dyplomowej studentki kierunku Architektura Krajobrazu, Weroniki Sęczek (Wojciechowicz). Tematem pracy dyplomowej jest projekt wielofunkcyjnego zieleńca miejskiego, który będzie odpowiadać na współczesne problemy klimatyczne i skupi się na możliwości zagospodarowaniu wody opadowej na terenach zieleni, jednocześnie pełniąc przy tym funkcję rekreacyjną, edukacyjną i kulturową.

ANKIETA

Zobacz także: