Rusza czwarta edycja Polskiego Archiwum Filmów Domowych

  • Kadr z filmu z archiwum rodziny Krzeszowiaków

    Kadr z filmu z archiwum rodziny Krzeszowiaków

Jak uchronić stare taśmy filmowe od zapomnienia? Mamy na to sposób! Rusza czwarta edycja „Polskiego Archiwum Filmów Domowych" wg pomysłu Macieja Drygasa, a wraz z nią nowy nabór amatorskich filmów. Twórcy projektu poszukują prywatnych nagrań z całej Polski, kręconych na taśmach 8 i 16 mm. Nadesłane materiały zostaną zdigitalizowane i staną się częścią kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

4 400 minut amatorskich filmów, a w nich historie 38 rodzin i autentyczny portret codzienności - to aktualny bilans blisko 3-letniego projektu „Polskie Archiwum Filmów Domowych". W sierpniu do tej nietypowej kolekcji dojdzie kolejne 300 filmów, a jak zapowiadają twórcy projektu, to jeszcze nie koniec. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza nowy nabór i zachęca filmowców-amatorów i spadkobierców rodzinnych pamiątek do nadsyłania archiwalnych nagrań. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca za pośrednictwem formularza dostępnego na dole strony. Pozyskane w ten sposób taśmy zostaną zdigitalizowane, opisane i włączone do filmowej kolekcji MSN.

„Polskie Archiwum Filmów Domowych" to długofalowy projekt zainicjowany przez artystę i reżysera Macieja Drygasa i kuratorowany przez Katarzynę Karwańską i Łukasza Rondudę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół MSN, skupia się na gromadzeniu, digitalizacji i udostępnianiu prywatnych materiałów filmowych. Jego misją jest ocalenie istniejących, często zapomnianych taśm 8 i 16 mm. Filmy stanowią unikalny zapis nie tylko historii rodzinnych – ślubów, komunii, pogrzebów czy wakacyjnych wyjazdów – ale również historii Polski, uchwycony okiem filmowców-amatorów. Materiały przekazane do Polskiego Archiwum Filmów Domowych są traktowane nie tylko jako zapis intymnej mikropamięci, ale również jako zbiór wspomnień minionej epoki zarejestrowany na niemych taśmach filmowych. Archiwum jest rozwijane i rozbudowywane o opisy i w niedalekiej przyszłości trafi do nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad. Dotychczaswe efekty projektu można śledzić na stronie: www.filmydomowe.artmuseum.pl

Projekt jest realizowany w ramach zadań Polskiego Archiwum Filmów Domowych dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pochodzących z Programu Operacyjnego Upowszechnianie kultury filmowej.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w trybie ciągłym poprzez poniższy formularz, mailowo na adres: aniela.trojanowska@filmoteka.artmuseum.pl, lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Filmoteka), ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.


Zgłoszenie oznacza akceptację regulaminu.

Oświadczenia osoby zgłaszającej:

Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonych filmów. Oświadczam gotowość do wysłania materiałów filmowych do organizatora projektu, w drugim etapie naboru.
(Warunki udostępnienia materiałów filmowych zostaną uzgodnione przez obie strony w drugim etapie naboru.)

Zobowiązania i zastrzeżenia organizatora:
W zamian za przekazanie materiałów filmowych, organizator zobowiązuje się przekazać ich właścicielowi/ właścicielce zdigitalizowany materiał w postaci plików cyfrowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Zobacz także: