Regulamin zwiedzania
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  • Regulamin zwiedzania

Od otwarcia wystawy „Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet” w Muzeum nad Wisłą obowiązuje nowy regulamin zwiedzania dostosowany do zaleceń i instrukcji wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników pozostaje dla nas priorytetem, dlatego na bieżąco aktualizujemy procedury. Przed wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi:

1. Muzeum nad Wisłą będzie otwarte w następujących dniach i godzinach:
- OD WTORKU DO CZWARTKU w godzinach 12.00-19.00
- PIĄTKI, godz. 12.00-20.00
- SOBOTY, godz. 11.00-20.00
- NIEDZIELE, godz. 11.00-18.00.

2. Przy wejściu do Muzeum zapewniamy dostęp do płynu dezynfekującego do rąk.

3. Stosujemy zasadę bezpiecznej odległości - minimum 2 metry (zasada nie dotyczy opiekunów dzieci do 13 roku życia i osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia asystenta).

4. Do Muzeum zapraszamy w maseczce zakrywającej usta i nos.

5. W trosce o zdrowie publiczności oraz pracowniczek i pracowników Muzeum ustalony został limit 15 zwiedzających wystawę w tym samym czasie. Do limitu nie wliczają się osoby, które zechcą dobrowolnie okazać ważny Unijny Certyfikat Covid (UCC) potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19. Certyfikat można pobrać online w indywidualnym koncie pacjenta (pacjent.gov.pl) w zakładce “certyfikaty”.

Całkowity limit zwiedzających wystawę w tym samym czasie wynosi 70 osób.

6. Limit obowiązuje także w hallu głównym Muzeum nad Wisłą, jednocześnie może przebywać w nim maksymalnie 15 osób.

Dnia 2 lipca 2020 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powołało Pełnomocniczkę ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego, do której można kierować wszelkie uwagi czy pytania dotyczące zasad bezpiecznego zwiedzania i uczestnictwa w ofercie programowej Muzeum. Kontakt z Pełnomocniczką pod adresem: covid@artmuseum.pl

Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zobacz także: