Poszukiwany, Poszukiwana!
Specjalista / Specjalistka ds. udostępniania zbiorów

 • Poszukiwany, Poszukiwana!

  Pracownia Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. udostępniania zbiorów

 

Twój zakres obowiązków:

 • uzupełnianie baz danych dotyczących zbiorów muzeum,
 • przygotowywanie i zawieranie umów zakupu, depozytu oraz wypożyczenia obiektów wchodzących i wychodzących z muzeum,
 • udzielanie licencji oraz udostępnianie wizerunków obiektów ze zbiorów muzeum: dzieł sztuki, filmów i archiwaliów,
 • przygotowywanie danych o zbiorach na stronę internetową muzeum,
 • organizowanie i przeprowadzanie kwerend w zbiorach muzeum,
 • współpraca przy organizacji wystaw,
 • podróżowanie jako kurier muzealny przy transportach dzieł sztuki,
 • przeprowadzanie badań podstawowych na temat dzieł znajdujących się w zbiorach muzeum,
 • dokonywanie kwerend i badań związanych z prawami autorskimi do dzieł znajdujących się w zbiorach muzeum,
 • współpraca z działem komunikacji i edukacji w zakresie popularyzacji zbiorów muzeum,
 • możliwość realizowania kreatywnych projektów związanych z kolekcją i programem muzeum.
   

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (legal English),
 • niezbędne minimum 3 letnie doświadczenie pracy, w tym 2 letnie w instytucji muzealnej w Polsce lub za granicą,
 • skrupulatność, dokładność, asertywność, komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu współczesnych sztuk wizualnych,
 • ukończone studia w dziedzinie kulturoznawstwa, muzealnictwa, historii sztuki lub kursy organizowane przez NIMOZ lub podobne organizacje zagraniczne,
 • znajomość języka francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub niemieckiego.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 5500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).
   

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DZ/S/11/22
Na aplikacje czekamy do 31.12.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: