Poszukiwany, Poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. prawnych

 • Poszukiwany, Poszukiwana!

  Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1969

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje współpracowników / współpracowniczek jako:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. prawnych

Twój zakres obowiązków:

 • bieżące doradztwo prawne oraz bieżąca obsługa prawna MSN,
 • wsparcie pracowników MSN w zakresie spraw prawnych,
 • współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną,
 • przygotowywanie i opracowanie pism, wniosków, prowadzenie dokumentacji spraw,
 • analizowanie i opiniowanie umów we współpracy z Zespołem MSN,
 • przygotowywanie analiz i informacji prawnych dla Dyrekcji i Zespołu MSN,
 • ocena i weryfikacja ryzyk prawnych działań realizowanych przez MSN,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa i aktywne wsparcie w ich wdrażaniu w MSN,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów z obowiązujących przepisów prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
 • przygotowanie i korekta projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących organizacji Muzeum oraz dokumentów jednostek wewnętrznych,
 • wsparcie dyrekcji w kontaktach z działającymi na terenie Muzeum związkami zawodowymi,
 • kontakty z biurami podawczymi w sądach, urzędach,
 • wsparcie prawne dla realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji związanej mi.in. z dostawą wyposażenia do nowego budynku. 

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pokrewnym do zadań realizowanych na prezentowanym stanowisku potwierdzone dokumentami (mile widziane min. trzyletnie doświadczenie we współpracy z muzeum lub inną instytucją kultury związane z obsługą prawną podmiotu),
 • biegła znajomość Prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach,
 • biegła znajomość obsługi pakietu Office, Gmail, kalendarz Google,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

 

Mile widziane:

 • udokumentowane doświadczenia współpracy z instytucją kultury,
 • wpis na listę radców prawnych lub rozpoczęta aplikacja radcowska,
 • znajomość i doświadczenie w stosowaniu RODO,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
   

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 5500-9000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).
   

 

Jak aplikować?
CV w formacie PDF prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/GS/01/23
Na aplikacje czekamy do 25.02.2023 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne:
(a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia);
(b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy);
(c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail).
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę).
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kariera@artmuseum.pl.
 

Zobacz także: