Poszukiwany, Poszukiwana!
Konserwatorka / Konserwator w Dziale Zbiorów

  • Zdjęcie z archiwum Eustachego Kossakowskiego przedstawiające runiny w Pompejach

    Zdjęcie z archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1980

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Konserwatorka / Konserwator w Dziale Zbiorów (nr ref. DZ/K/8/2023) – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Twój zakres obowiązków:

• Konserwacja i przygotowanie zbiorów MSN do oraz ekspozycji, digitalizacji, udostępniania wypożyczeń.
• Określanie właściwych warunków przechowywania, ekspozycji, digitalizacji, udostępniania i transportu zbiorów.
• Sporządzanie dokumentacji stanu zachowania obiektów ze zbiorów MSN, nabytków oraz obiektów wypożyczonych.
• Udział w montażu i demontażu obiektów w ramach wystaw organizowanych przez MSN.
• Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej powierzonych zadań.
• Znakowanie obiektów numerem inwentarzowym lub udział w znakowaniu przy obiektach wymagających udziału konserwatora.
• Nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem obiektów w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym w przypadkach wymagających udziału konserwatora.
• Opracowanie raportów i sprawozdań dotyczących powierzonych zadań oraz materiałów na potrzeby sprawozdawczości i promocji tych zadań.
• Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MSN w realizacji powierzonych zadań.
• Pełnienie funkcji kuriera muzealnego.
• Nadzór nad realizacją prac zlecanych podmiotom zewnętrznym

Nasze wymagania:

• Wykształcenie wyższe magisterskie: dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki w dowolnej specjalizacji.
• Minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku konserwatora dzieł sztuki/zbiorów lub pokrewnym. Najbardziej pożądane jest doświadczenie w pracy z obiektami sztuki współczesnej.
• Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem baz danych oraz systemów inwentaryzacji.
• Praktyczne doświadczenie w konserwacji zróżnicowanych obiektów.
• Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji prac konserwatorskich, dokumentacji stanu zachowania zróżnicowanych zbiorów: dzieł sztuki, archiwaliów, złożonych obiektów.
• Doświadczenie w konserwatorskiej obsłudze wystaw muzealnych.
• Znajomość dobrych praktyk muzealnych w zakresie przechowywania zbiorów.
• Doświadczenie w pełnieniu roli kuriera muzealnego.
• Zainteresowanie nowymi technologiami w konserwacji dzieł sztuki.

Mile widziane:

• Doświadczenie w zarządzaniu budżetem w ramach realizowanych zadań.
• Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi kontraktorami.

Poszukujemy osoby:
• Komunikatywnej.
• Posiadającej umiejętności planowania, pracy pod presją czasu, organizacji pracy własnej.
• Asertywnej.
• O nieszablonowym myśleniu i rozwiązywaniu problemów.

Co oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000-6000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy),
• wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
• dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
• pakiet medyczny,
• przeniesienie siedziby Muzeum do prestiżowej lokalizacji na Placu Defilad (planowany termin w 2024 r.),
• po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
• zniżka na kawę w Kawiarni Kawa Popularna w naszym Muzeum,
• możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
• panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
• mówimy sobie po imieniu.

Jak aplikować?

CV prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego po linkiem:

http://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f4fc07bc54554301a0dd74da6415c0fd

Na aplikacje czekamy do 24.09.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie przekraczającym dane wymagane przez przepisy prawa pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.” nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.”
 

Zobacz także: