Poszukiwany, Poszukiwana!
Główna Specjalistka / Główny Specjalista ds. Prawnych

  • Zdjęcie z archiwum Eustachego Kossakowskiego

    Zdjęcie z archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1959

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główna Specjalistka / Główny Specjalista ds. Prawnych (nr ref. DO/DOP/6/2023)

Twój zakres obowiązków
• udzielanie porad i konsultacji związanych z bieżącą działalnością Muzeum
• przygotowywanie i opiniowanie pism, wniosków, prowadzenie dokumentacji spraw, m.in. projektów zarządzeń, umów, aneksów, porozumień, regulacji wewnętrznych, polityk, instrukcji, poświadczeń, pełnomocnictw oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań
• monitorowanie zmian w przepisach prawa i aktywne wsparcie w ich wdrażaniu w MSN,
• opiniowanie zgodności prowadzonych działań z obowiązującymi przepisami prawa
• koordynowanie współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną
• przygotowywanie analiz i informacji prawnych dla Dyrekcji i Zespołu MSN,
• monitorowanie zmian w przepisach prawa i aktywne wsparcie w ich wdrażaniu w MSN,
• sporządzanie sprawozdań i raportów z obowiązujących przepisów prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
• wsparcie Dyrekcji w kontaktach z działającymi na terenie Muzeum związkami zawodowymi,
• ocena i weryfikacja ryzyk prawnych działań realizowanych przez MSN,
• kontakty z biurami podawczymi w sądach, urzędach,
• wsparcie prawne dla realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji związanej m.in. z dostawą wyposażenia do nowego budynku


Nasze wymagania
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pokrewnym do zadań realizowanych na prezentowanym stanowisku potwierdzone dokumentami (kandydaci zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną będą poproszeni o przesłanie skanów świadectw pracy),
• znajomość Prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach,
• biegła znajomość obsługi pakietu Office, Gmail, kalendarz Google,
• zdolności organizacyjne, umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
• komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

Mile widziane
• min. trzyletnie doświadczenie we współpracy z muzeum lub inną instytucją kultury związane z obsługą prawną podmiotu
• udokumentowane doświadczenia współpracy z instytucją kultury,
• wpis na listę radców prawnych,
• znajomość i doświadczenie w stosowaniu RODO,
• doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Co oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7000-8500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy),
• wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
• dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
• pakiet medyczny,
• przeniesienie siedziby Muzeum do prestiżowej lokalizacji na Placu Defilad (planowany termin w 2024 r.),
• po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
• zniżka na kawę w Kawiarni Kawa Popularna w naszym Muzeum,
• możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
• panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
• mówimy sobie po imieniu.
Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego po linkiem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5bc6fa4b26f6414c90b6e8a8ac4b8647

Na aplikacje czekamy  do 24.09.2023 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie przekraczającym dane wymagane przez przepisy prawa pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.”


 

Zobacz także: