Poszukiwany, Poszukiwana!
Specjalistka / Specjalista ds. BHP

 • Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego przedstawiająca grupę dzieci na stadionie wspinających się po słupach oświetleniowtch

  Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1959

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:


Główna Specjalistka / Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa ½ etatu (nr ref.
DInf/3/2023)

W związku z planowaną zmianą siedzimy Muzeum, przygotowujemy się do realizacji
większej liczby zadań, dlatego kontynuujemy poszukiwania do Naszego Zespołu osoby, która wesprze nas w zakresie Bezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na ½ etatu,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3500,00 zł - 4000,00 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy),
 • wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
 • przeniesienie siedziby Muzeum do prestiżowej lokalizacji na Placu Defilad (planowany termin w 2024 r.),
 • dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
 • pakiet medyczny (pakiet podstawowy dla pracownika dofinansowany przez Pracodawcę),
 • po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
 • zniżka na kawę w Kawiarni Kawa Popularna w naszym Muzeum,
 • możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
 • panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
 • mówimy sobie po imieniu,
 • Pies w biurze? Czemu nie – my jesteśmy otwarci https://www.instagram.com/pieski_w_msn/
 • a po pracy wiosła w dłoń – zapraszamy do Koła Wioślarskiego.

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i osób przebywających w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
 • Prowadzenie corocznej analizy stanu zabezpieczenia Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem oraz zgodności działań Muzeum z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą;
 • Koordynacja działań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 • Nadzór nad realizacją usług firm zewnętrznych świadczących usługi ochrony w Muzeum;
 • Udział w pracach komisji przetargowej w/w sprawie świadczenia usług ochrony w Muzeum;
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją aktów prawa wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa mienia Muzeum oraz osób w nim przebywających, w tym:

Plan Ochrony Muzeum,
Plan Ochrony Zabytków pozostających w gestii Muzeum,
Instrukcja przygotowania zbiorów do ewakuacji,
Moduły zadaniowe / Stopnie alarmowe,
Plan Ciągłości Działania;
Instrukcja postępowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego,
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
Instrukcja dotycząca działań związanych z warunkami klimatycznymi
zagrażającymi bezpieczeństwu zbiorów eksponowanych na wystawach i
zagrożeniem zalaniem zbiorów przechowywanych w magazynach,
Regulamin zwiedzania;

 • Udział w procesie szacowania ryzyka,
 • Prowadzenie szkoleń pracowników Muzeum z zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością w tym organizacja próbnych alarmów i ewakuacji;
 • Realizacja czynności związanych z wydawaniem kart dostępu w ramach funkcjonującego w Muzeum systemu, oraz przydzielaniem dostępu do kluczy w ramach systemu depozytorów kluczy;
 • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa przez osoby przebywające na terenie Muzeum, w tym aktywne monitorowanie stanu zabezpieczeń Muzeum oraz raportowanie i wnioskowanie ich poprawy;
 • Przygotowywanie pism, umów, dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym m.in. użytkowania i zabezpieczenia zbiorów, zwiedzania Muzeum;
 • Współpraca z komórkami Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz NIMOZ właściwymi w zakresie bezpieczeństwa lub zarządzania kryzysowego;
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i z ustalonym powyżej rodzajem pracy;

Nasze wymagania:
● wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub pokrewnym – dyplom ukończenia
studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności
zawodowej, lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów
magisterskich,
● minimum 7 lat doświadczenia, w tym min. 2 lata na podobnym stanowisku pracy,
● posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
● organizacja działań i procesów związanych z bezpieczeństwem obiektów
użyteczności publicznej,
● doświadczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa majątku i osób przebywających
obiektach użyteczności publicznej,
● doświadczenie w koordynowaniu działań z zakresu obronności i zarządzania
kryzysowego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
● umiejętność przygotowywania raportów i zestawień z prowadzonych czynnościci,
● zaawansowana znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point),
● umiejętność pracy z pakietem Google Workspace (Gmail, kalendarz, dokumenty),
● łatwość w budowaniu pozytywnych relacji w zespole,
● samodzielność w działaniu, wysoka odporność na stres, umiejętności samodzielnego
rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia oraz zaangażowania w
wykonywanie powierzonych zadań, umiejętność zarządzania czasem i
przydzielonymi zadaniami.
Mile widziane:
● uprawnienia kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
● doświadczenie pracy w muzeum.

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego po linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9baa73ef1b4841e19b59ad0bb71186fb

Na aplikacje czekamy do 26.09.2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami.


W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie przekraczającym dane wymagane przez przepisy prawa pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.”

Zobacz także: