Poszukiwany, Poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. prawnych

  • Poszukiwany, Poszukiwana!

    Fotografia z Archiwum Eustachego Kossakowskiego, 1969

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. prawnych

Twój zakres obowiązków:
● bieżące doradztwo prawne oraz bieżąca obsługa prawna MSN,
● wsparcie pracowników MSN w zakresie spraw prawnych,
● współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną,
● przygotowywanie i opracowanie pism, wniosków, prowadzenie dokumentacji spraw,
● analizowanie i opiniowanie umów we współpracy z Zespołem MSN,
● przygotowywanie analiz i informacji prawnych dla Dyrekcji i Zespołu MSN,
● ocena i weryfikacja ryzyk prawnych działań realizowanych przez MSN,
● monitorowanie zmian w przepisach prawa i aktywne wsparcie w ich wdrażaniu w MSN,
● sporządzanie sprawozdań i raportów z obowiązujących przepisów prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
● przygotowanie i korekta projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących organizacji Muzeum oraz dokumentów jednostek wewnętrznych,
● wsparcie dyrekcji w kontaktach z działającymi na terenie Muzeum związkami zawodowymi,
● kontakty z biurami podawczymi w sądach, urzędach,
● wsparcie prawne dla realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji związanej mi.in. z dostawą wyposażenia do nowego budynku.

Nasze wymagania:
● wykształcenie wyższe prawnicze,
● co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pokrewnym do zadań realizowanych na prezentowanym stanowisku potwierdzone dokumentami (mile widziane min. trzyletnie doświadczenie we współpracy z muzeum lub inną instytucją kultury związane z obsługą prawną podmiotu),
● biegła znajomość Prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach,
● biegła znajomość obsługi pakietu Office, Gmail, kalendarz Google,
● zdolności organizacyjne, umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
● komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.


Mile widziane:
● udokumentowane doświadczenia współpracy z instytucją kultury,
● wpis na listę radców prawnych lub rozpoczęta aplikacja radcowska,
● znajomość i doświadczenie w stosowaniu RODO,
● doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Co oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 7 000-9 000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/ZP/GS/03/2023
Na aplikacje czekamy do 14 kwietnia 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: