Poszukiwany, poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. techniczno-administracyjnych

  • Poszukiwany, poszukiwana!

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. techniczno-administracyjnychPodstawowe obowiązki:
Koordynator procesu projektowania, zakupu, dostaw, montażu i odbiorów wyposażenia nowej siedziby (Furnitures, Fixtures and Equipment) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:

1) koordynacja i organizacja procesu projektowania wyposażenia ruchomego z pracownią projektową z uwzględnieniem współpracy z pełnomocnikiem MSN, Inżynierem kontraktu oraz Generalnym Wykonawcą, w szczególności:
a) opracowanie i nadzorowanie budżetu,
b) opracowanie i nadzorowanie harmonogramu prac projektowych,
c) koordynacja prac z Pełnomocnikiem MSN – stworzenie Szczegółowych wytycznych programowych dot. wyposażenia MSN,
d) nadzorowanie prac Projektanta – organizacja spotkań projektowych, tworzenie notatek, koordynacja udzielania odpowiedzi na zadane pytania, wkład merytoryczny do Aneksu nr 10 z TPP,
e) koordynacja prac po stronie Zamawiającego MSN – kierowanie pytań Zespołu Projektowego do MSN, wyjaśnianie niejasnych kwestii technicznych przyszłym użytkownikom budynku, weryfikacja oczekiwań przyszłego użytkownika budynku, opracowywanie potrzeb, konsultowanie zagadnień formalnych z prawnikiem oraz zamówieniowcem,
f) bieżące raportowanie przebiegu prac do dyrektora DI i kierownika DI.

2) koordynacja i organizacja procesu zakupu: planowanie trybów i zakresów przetargów, budżetowanie zadań z podziałem na lata oraz źródła finansowania.

3) koordynacja i organizacja procesu dostaw, montażu i odbiorów: harmonogram spływu zakupionych przedmiotów, konieczność ich wbudowywania z uwzględnieniem wymagań realizacji budowy MSN, określenie konieczności ich magazynowania i składowania w odniesieniu do harmonogramu i budżetu.

4) koordynacja i organizacja montażu wyposażenia ruchomego w kontekście trwającej realizacji budowy siedziby MSN oraz planowanego otwarcia obiektu (procedur odbiorowych, pozwolenia na użytkowanie, rozruchu budynku itp.).

5) Wdrożenie i bieżące wsparcie pracownika na stanowisku Starszego specjalisty ds. techniczno-administracyjnych w Dziale Inwestycji w poniższych zakresie:
a) wdrożenie do działań związanych z obsługą procesu inwestycyjnego realizowanych przez Dział Inwestycji,
b) pomoc w nadzorowaniu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z wybranych umów przez podmioty współpracujące z Muzeum w zakresie procesu projektowego Inwestycji,
c) wdrożenie do koordynacji obiegu dokumentacji Działu Inwestycji oraz do zarządzania obiegiem dokumentacji technicznej i projektowej,
d) wdrożenie do elektronicznego i cyfrowego archiwizowanie dokumentów projektowych,
f) pomoc w organizacji spotkań uczestników procesu inwestycyjnego w tym z gestorami sieci,
g) wsparcie w koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem zgód/pozwoleń/opinii z Instytucji zewnętrznych wraz z bieżącym monitorowaniem terminów i ważności poszczególnych dokumentów.
6) Zakres Kontroli i Koordynacji dla FF&E tj. mebli, regałów, zabudów stałych, produkcyjnych, laboratoryjnych itp.: zakresu GW, zakresu MSN – współpraca z działem administracji MSN, zakresu skierowanego do przeprowadzenia zakupu przez Dział Inwestycji.
7) Koordynacja zakresów projektowych, realizacyjnych z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu, działami operacyjnymi MSN oraz osobami realizującymi zakres Identyfikacji Wizualnej budynku MSN.
8) Czas i miejsce prac wobec różnych stref czasowych pracy podmiotów biorących udział w procesie projektowania, ustalania programu FF&E od MSN, realizacji może być ustalane dynamicznie w zależności od uwarunkowań stref czasowych i potrzeb.
9) Kontrola budżetu zakresów wymienionych w punkcie 6.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
• wykształcenia wyższego inżynierskiego (budownictwo, architektura lub pokrewne),
• doświadczenia w procesie wyposażania dużych obiektów typu muzeum, hotel, szpital itp.,
• doświadczenia w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora,
• znajomości uwarunkowań prawnych koniecznych do przeprowadzenia zamówień publicznych - PZP, KPA, itp.,
• umiejętności harmonogramowania i organizacji pracy zespołów
• znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,
• biegłości w pracy z pakietem MS Office, obsługi Autocad, Ms-Project, obsługi podstawowej grafiki pdf, obsługi dostępnych komunikatorów,
• umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych,
• komunikatywności, asertywności, samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Co oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 8000-10500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DI/GS2/12/21
Na aplikacje czekamy do 19.01.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”