Poszukiwany, poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. technicznych

 • Poszukiwany, poszukiwana!

  fot. Tadeusz Rolke, Derby na Służewcu, Warszawa 1958

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:


Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. technicznych


Muzeum Sztuki Nowoczesnej od 2019 r. realizuje projekt nowej siedziby na Placu Defilad w Warszawie. Nowa siedziba MSN to prestiżowy projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, to spektakularne dzieło amerykańskiego architekta Thomasa Phifera, realizowane przez firmę Warbud w formacie „wybuduj” w oparciu o wielobranżową dokumentację wykonawczą. Zastosowane rozwiązania i technologie betonu architektonicznego znacznie wykraczają poza standardy powszechnie spotykane w budownictwie. Ze strony MSN realizację koordynuje Dział Inwestycji, który nadzoruje pracę Zespołu Projektowego w ramach nadzoru autorskiego oraz działania Inżyniera Kontraktu bezpośrednio zarządzającego relacjami pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą.

Podstawowe obowiązki:

 • reprezentowanie Zamawiającego względem Generalnego Wykonawcy, Projektanta, Inżyniera Kontraktu,
 • ocena wprowadzanych rozwiązań przez projektanta/GW - zamiennych/równoważnych zwłaszcza pod względem kosztów, czasu realizacji, pozytywnego efektu dla Zamawiającego,
 • przygotowywanie formalnej korespondencji kontraktowej z Generalnym Wykonawcą dotyczącą realizowanego kontraktu (roszczenia, zmiany kontraktowe, egzekwowanie obowiązków kontraktowych),
 • analiza i ocena dokumentacji projektowej w zakresie ryzyka dotyczącego zmian, tym samym ich wpływ na koszty i czas realizacji,
 • wsparcie w nadzorowaniu i zarządzaniu procesem budowy zgodnie z przyjętymi standardami,
 • wspieranie wszelkich działań związanych z obsługą procesu inwestycyjnego,
 • wsparcie w nadzorowaniu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z wybranych umów przez podmioty współpracujące z Muzeum w zakresie procesu projektowego Inwestycji,
 • wsparcie procesów formalno-prawnych,
 • bieżące raportowanie,
 • uczestnictwo w spotkaniach, stały kontakt z uczestnikami procesu budowlanego,
 • bezpośrednie komunikowanie się z Projektantem w języku angielskim (uzgodnienia, wyjaśnianie zagadnień i problemów),
 • identyfikacja zdarzeń z zakresu nieprzewidzianych okoliczności oraz planowanie strategii podczas nieprzewidzianych zdarzeń i uczestniczenie w opracowaniu tej strategii,
 • bezpośrednie komunikowanie się z organami administracji państwowej oraz gestorami mediów oraz kontakt z podmiotami zaangażowanymi w proces budowy MSN,
 • monitorowanie oraz kontrolowanie kosztów kontraktu względem harmonogramu,
 • elektroniczne i cyfrowe archiwizowanie dokumentów projektowych oraz dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Inwestycji,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Dział Inwestycji,
 • przygotowywanie notatek i raportów z wewnętrznych spotkań Działu Inwestycji,
 • pomoc w organizowaniu spotkań oraz innych bieżących administracyjno-formalnych czynności Działu ds. Inwestycji,
 • koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem zgód/pozwoleń/opinii z Instytucji zewnętrznych wraz z bieżącym monitorowaniem terminów i ważności poszczególnych dokumentów,
 • obsługa i zarządzenie obiegiem dokumentacji technicznej i projektowej,
 • weryfikacja jakości i terminowości wykonywania prac na budowie (z ramienia Inwestora),
 • dbałość o pozytywny wizerunek Muzeum,
 • kontrola stanu BHP na budowie MSN.

 

Wymagania:

 • minimalny staż pracy: 7 lat, preferowane doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji kontraktów kubaturowych najlepiej o wartości ok. 100 milionów złotych i powyżej,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,
 • doświadczenie w monitorowaniu i egzekwowaniu obowiązków kontraktowych (dokumenty kontraktowe m.in. : umowy, specyfikacje, rysunki techniczne, książka projektu),
 • umiejętność analizowania oraz sporządzania harmonogramów (m. in. robót budowlanych, składania dokumentacji),
 • umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej: projektu budowlanego, wykonawczego, warsztatowego, branży budowlanej (mile widziana znajomość branży instalacyjnej),
 • umiejętność analizowania zmian w dokumentacji (analizowanie przyczyn oraz konsekwencji),
 • umiejętność sporządzania raportów i harmonogramów,
 • umiejętność sporządzania pism kontraktowych,
 • umiejętność pozyskiwania informacji od osób zaangażowanych w proces inwestycyjny (w celu opracowywania wkładu merytorycznego do pism kontraktowych),
 • znajomość prawa budowlanego (w tym warunków technicznych),
 • biegłość pracy z pakietem MS Office, obsługa Autocad, Ms-Project, obsługa podstawowej grafiki pdf, obsługa dostępnych komunikatorów,
 • umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • komunikatywność,
 • asertywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w kontraktach realizowanych na bazie Prawa Zamówień Publicznych,
 • uprawnienia budowlane.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 7500-10000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
 • dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DI/GS/04/22
Na aplikacje czekamy do 31.05.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. 

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Zobacz także: