Poszukiwany, poszukiwana!
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych

  • Poszukiwany, poszukiwana!

    Pracownia Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, fotografia z archiwum Eustachego Kossakowskiego, © Anka Ptaszkowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych

Podstawowe obowiązki:

● opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
● organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych,
● prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem,
● udział w pracach komisji przetargowych,
● sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
● przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych,
● czynny udział w pracach zespołów zadaniowych działu operacyjnego (szacowanie kosztów, przygotowywanie odpowiedzi dla MKIDN oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w zw. z bieżącymi zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi stosowanych procedur, ponoszonych kosztów i wydatków),
● wsparcie realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

● wykształcenia wyższego (kierunki techniczne, prawnicze lub administracyjne),
● minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 30 000 euro,
● biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych, mile widziana znajomość Prawa Budowlanego,
● minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 30 000 euro,
● biegłej znajomości obsługi programu Excel,
● zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
● komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności.

Co oferujemy:

• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości między 5500 - 7500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

Jak aplikować?

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/GS/08/21
Na aplikacje czekamy do 30.09.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 

Zobacz także: